Kafli_5___fyrirlestur_2_AH

Tv saman inniheldur msar katjnir inniheldur katj nir

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: sí likö katjónir eina eða fleiri til að jafna hleðslu katjó (X,Y)2Si2O6 Svartir til grænir. Svartir græ nir. Tvöföld kleyfni við 90° horn. Tvö 90° Kuppslegir kristallar. Kuppslegir kristallar. Augite er algengastur pyroxena. Augite pyroxena. Dæmi er Enstatít, Mg2Si2O6 Enstatí Enstatít Aðrar steindir í þessum flokki: Aðrar Hypersten ((Mg,Fe)2Si2O6), (Mg,Fe) Diopsít (CaMgSi2O6), Diopsí Augít((Ca,Na)(Mg,Fe,Al)(Al,Si)2O6) Augí Ca, Na)(Mg,Fe,Al)(Al,Si) Kleyfni Pyroxene Pyroxene Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Tvöföld keðjusíliköt - Double--Chain Silicates Tvö keðjusí likö Double Amfíból – Tvöfalt keðjusílikat Tvöföld keðja kísilhyrna tengd saman. Tvö saman. Inniheldur ýmsar katjónir. Inniheldur katjó nir. Amphibole hópur – Tvöföld fullkomin kleyfni; Amphibole Tvö kleyfni; ílangir xallar. xallar. Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Náskildir p...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online