Kafli_5___fyrirlestur_2_AH

Bl silhyrnum einkennist af fulkominni kleyfni eina tt

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ýroxenum, en mynda tvöföld pýroxenum, tvö keðjusíliköt og innihalda OH jónir keðjusí likö jó Dæmi er Hornblendi (Ca2(Mg, Fe, Al)5 (Al, Fe, Si)8O22(OH)2 ) Hornblendi Önnur amfíból: amfí Actinolite Actinolite Ca2(Mg, Fe+2)5 Si8O22(OH)2 Anthophyllite Anthophyllite (Mg, Fe)7 Si8O22(OH)2 Fe) Kleyfni Kleyfni Hornblende Hornblende Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals PowerPoint slides prepared by Ronald L. Parker Earlham College, Department of Geosciences Richmond, Indiana [email protected] Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals 3 Chapter 5 Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Blaðsíliköt - Sheet Silicates Glimmer - Blaðsílikat 2-víð blöð af tengdum kísilhyrnum. blö silhyrnum. Einkennist af fulkominni kleyfni í eina átt. Einkennist tt. Glimmer hópur – Biotite (dökkt) og Mucsovite (ljóst). Glimmer kkt) ljó st). Leirsteindahópur – Veðraðir feldspatar. Leirsteindahó feldspatar. Blaðsíliköt Blaðsí likö Dæmi : Glimmer og Bíótít íót (KMg2.5Fe+20.5AlSi3O10(OH)1.75 F0.25) Muscovite Mica Bíótít Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Grindsíliköt - Framework Silicates Grindsí likö Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Feldspöt Grindsíliköt Öl...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online