Kafli_5___fyrirlestur_1_AH

Afmyndunarleiki skeranleiki skeranleiki litur litur

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: fna samruna. Fastefna Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Pökkun atóma Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Eðliseiginleikar steinda Anjónir og katjónir bindast og gera efnasambandið Anjó katjó hlutlaust (stöðugt). stö ðugt). Anjónir og Katjónir passa saman og veljast inn í Anjó Katjó kristalla út frá relatívri stærð. frá relatí stæ rð. Stór mið katjón – Fleiri anjónir. Stó katjó anjónir. Lítil mið katjón – Færri anjónir. katjó anjónir. Aðferðir til að auðkenna steindir. Aðferðir Eiginleikar byggjast á … Eiginleikar Efnasamsetningu Efnasamsetningu Kristal byggingu. Kristal Sumt er einkennandi. Sumt Pyrite Pyrite Dæmi: Pyrite (FeS2) Kúbískur kristall, há eðlisþyngd, strikaðir kristal fletir, svart strik, há málm gljái, daufur eirlitur, lyktar af brennistein ef malaður, oft gljá mistekin fyrir gull (“glópa” gull). (“ gló pa” Steindir hafa allar einstaka eiginlega sem auðkenna Steindir þær frá hvor annarri. frá Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Eðliseiginleikar steinda Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Eðliseiginleikar steinda Síðri eiginleikar eru: Algengir eiginleikar: Algengir bragð. bragð. lykt. lykt. snerting. snerting. Teygjanleiki. Teygjanleiki. segulmögnun. segulmö uppleysanleiki. uppleysanleiki. Gagnsæi. Gagnsæ Þrýstirafspenna. Þrýstirafspenna. eldspenna. eldspenna. ljósbrot. ljó hamranleiki. hamranleiki. afmyndunarleiki. afmyndunarleiki. Skeranleiki. Skeranleiki. litur. litur. strik. strik. gljái. gljá harka. harka. eðlisþyngd. eðlisþyngd. Kristallögun. Kristallö Kristal form. Kristal brot. brot. kleyfni. kleyfni. Needle-like crystal habit Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals PowerPoint slides prepared by Ronald L. Parker Earlham College,...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online