{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kafli_5___fyrirlestur_1_AH

E jn v e klr hefur hinsvegar 17 rteindir en 18

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ; Company Eðalgas Chapter 5 Patterns in Nature: Minerals Natríum og klór (Na og Cl) Mynda einn algengasta kristal á jörðinni, salt Mynda Na 11 róteindir en aðeins 10 rafeindir Na ró rafeindir Því tölum við um Na+ þ.e. jón Því þ.e. Klór hefur hinsvegar 17 róteindir en 18 rafeindir Kló ró Því tölum við um Cl- jón Því Ástæða misræmis stafar af þeirri orku sem að efnið þarf til að stæ misræ halda í eða sleppa umfram rafeindum Jákvæðar og neikvæðar jónir sækja að hvor annarri til að jafna út kvæ neikvæ jó sæ hleðsluna þetta kallast efna binding eða “bonding” bonding” Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Lotukerfið Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Súrefni (O) Súrefni hefur 8 róteindir og átta ró rafeindir Því er annar sporbaugur aðeins með 6 Því rafeindir. Súrefni þarf því að fá lánaðar 2 því fá rafeindir og er neikvætt hlaðið sem neikvæ nemur 2 rafeindum Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Lotukerfið Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Jónir – Katjónir - Anjónir Jónum er skipt upp í katjónir og anjónir katjó anjó Katjónir eru jákvætt hlaðnar þar sem að Katjó já kvæ þær hafa gefið frá sér eina eða fleiri frá rafeind. Ávalt ystu rafeindirnar eru gefnar eftir Katjónir eru ávalt minni en frumefnið sjálft Katjó sjá Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals PowerPoint slides prepared by Ronald L. Parker Earlham College, Department of Geosciences Richmond, Indiana [email protected] Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals 2 Chapter 5 Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Anjónir Áhrif hleðslu á stærð jóna Anjó...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}