{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kafli_5___fyrirlestur_1_AH

Lmur nonmetallic nonmetallic vitreous glassy vitreous

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Department of Geosciences Richmond, Indiana [email protected] Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Magnetite crystals on a large magnet. Magnetite crystals on a large magnet. Calcite effervesces with acid Calcite effervesces with acid Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals 6 Chapter 5 Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Litur Strik - Streak Litur einkennir nokkrar steindir. Litur Litur malaðrar steindar á ógljáðu postulíni. Litur gljá postulí Strik er mjög gagnlegur eiginleiki. Strik mjö Olivine er ólívu grænn. Olivine græ Azurite er alltaf blátt. Azurite blá Congruent streak – samlita strik (strik að sama lit og Congruent steind) Aðrar steindir sýna mikla breidd í litum. Aðrar Magnetite – Svört steind; svart strik. Magnetite Svö Quartz (tær, hvítur, gulur, bleikur, fjólublár, grár, etc). Quartz (tæ hví fjó lublá grá Incongruent streak – ósamlitt strik (strik af öðrum lit en Incongruent ðrum steind) Lita afbrigði eru oftast að endurspegla hreinleika. Lita Quartz – Many colors Quartz – Many colors Chromite – svört steind; græn-brúnt strik. Chromite svö græ brú Malachite – Always green Malachite – Always green Hematite – Red-brown streak Hematite – Red-brown streak Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Gljái - Luster Harka - Hardness Endurkast ljóss af yfirborði steindar. Endurkast ljó steindar. Tveir megin flokkar. Tveir flokkar. Viðnám kristals við rispum. Viðná rispum. Harka mæld út frá “Mohs Hardness Scale”. Harka frá Scale” Málm - metallic – eins og málmur. lmur. Nonmetallic. Nonmetallic. Vitreous (glassy). Vitreous Satiny. Satiny. Silky. Silky. Resinous. Resinous. Pearly. Pearly. Earthy (dull). Earthy Adamantine (brilliant). Adamantine Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals 1. 2. 3...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online