{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kafli_5___fyrirlestur_1_AH

Mikilv r jrn kopar kopar gull gull demantar demantar

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nir taka til sín eina eða fleiri Anjó sí rafeind, því neikvætt hlaðnar því neikvæ Rafeindir setjast ávalt á ysta Rafeindir sporbaug Anjónir eru ávalt stærri en frumefnið Anjó stæ sjálft sjá Stærð jóna er mikilvæg Stæ jó mikilvæ vegna kristal byggingar jón rafeindir róteindir O2- Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Steindir - Minerals Efnahagslega mikilvægt – Driffjöður heimsviðskipta. Efnahagslega mikilvæ Driffjö Sögulega mikilvægt – Þróunarsaga mannsins. mikilvæ Þró Járn. Kopar. Kopar. Gull. Gull. Demantar. Demantar. Gimsteinar. Gimsteinar. 11 10 12 Al3+ Eru byggingarefni bergs og því jarðar. Eru því Meira en 4000 mismunandi tegundir þekktar. Meira Á hverju ári greinast nýjar tegundir. Áhugi manna á steindum nær aftur í aldir. næ 9 10 Mg2+ Steindir - Minerals 10 Na+ Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals 8 F- Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson 10 10 13 Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Steindir - Minerals Þróuð samfélög eru háð námuvinnslu steinda. Þró samfé há ná Málmar – Járn, Kopar, Blý, Sink, Nikkel, Ál, etc. Aðrar steindir – Gifs, Kalk, möl, sandur, leir. Aðrar mö Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Skilgreining á Steind Jarðfræðileg skilgreining er mjög sérhæfð: Jarðfræ mjö sé rhæ Finnst í náttúrunni. Finnst ttú Fast efni. Fast Myndað við jarðfræðilegar Myndað jarðfræ aðstæður. aðstæ Ákveðin efnasamsetning. Ákveðin uppröðun atóma. upprö ató Að mestu ólífrænt. Að fræ Gypsum Steindalíki hefur að geyma suma en ekki alla þessa Steindalí kosti. “minerals” í fæðuupplýsingum eru ekki minerals” sambærilegar. sambæ Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals PowerPoint slides prepared by Ronald L. Parker Earlham Colle...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}