Kafli_5___fyrirlestur_1_AH

Run kristal flata gefa hugmynd um r vaxtarastur

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: . 4. 5. Quartz – Vitreous luster Quartz – Vitreous luster 6. 7. 7. 8. 9. 10. Talc, Graphite Gypsum Fingernail 2.5 Calcite Copper Penny 3.5 Fluorite Apatite Glass - Steel 5.5 Orthoclase Steel File 6.5 Quartz Topaz Corundum Diamond Satin spar Gypsum – Satiny luster Satin spar Gypsum – Satiny luster Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Kristallögun - Crystal Habit Eðlisþyngd - Specific Gravity Kristal lögun er eiginleg lögun hans. Kristal lö lö Fullkomin lögun krefst fullkomins vaxtar. Fullkomin lö Kristal lögun er lýst með mismunandi orðum er vísa Kristal lö ví til lögunar kristals. lö Háð þéttleika (Massi og rúmmál). mmá Þungi kristall miðað við rúmmál hans. Þungi mmá hans. Eðlisþyngd – hversu þungur er hann. Eðlisþyngd hann. Pyrite – Þungur (SG 5.0) Pyrite Feldspar – léttur (SG 2.6) Feldspar Pyrite “er” þyngra en feldspar. Pyrite er” Potassium Feldspar Potassium Feldspar Cubes Pyrite Pyrite Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Dodecahedra Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals PowerPoint slides prepared by Ronald L. Parker Earlham College, Department of Geosciences Richmond, Indiana [email protected] Octahedra Compound Forms Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Blades Rhombohedra Hexagonal Prisms Tetragonal Prisms Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals 7 Chapter 5 Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Kristal form - Crystal Form Steindir hafa mismunandi kristal fleti. Steindir Euhedral – fallegir fletir; vaxa í opnu rými. Euhedral opnu Anhedral – kristal fletir ekki sjáanlegir; vaxa í þröngu Anhedral sjá þrö rými. Subhedral – millistig. Subhedral millistig. Þróun kristal flata gefa hugmynd um Þró vaxtaraðstæður. vaxtaraðstæ Anhedral kristallar algengir; euhedral sjaldgæfir. Anhedral sjaldgæ Brotsár - Fracture Í sumum steindur eru veikleika fletir fáir. fá Vegna sterkra efnatenginga í allar áttir. Vegna Slíkar steindir klofna ekki hledur brotna. Slí Dæmi: Quartz hefur conchoidal brotsár. conchoidal brotsá Í lögun eins og innan á skel. Brotnar eftir fínum flötum. Brotnar fí flö Myndar skarpar brúnir. Myndar brú Amethyst Geode Amethyst Geode Obsidian Obsidian Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kleyfni - Cleavage Steindir klofna á mismunandi vegu Steindir Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Kleyfni - Cleavage Dæmi um kleyfni: kleyfni: Kvarts brotnar – engin kleyfni Kvarts Salt – kúbísk kleyfni – 3 hornréttar áttir Salt hornré Feldspat - prismatísk kleyfni – 2 áttir Feldspat prismatí Silfurberg - Rhombohedral – 3 áttir ekk...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online