Kafli_9_fyrirlestur_2_AH

mynda r hlutbrnun mttli mafic kvikur hlutbr mafic

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: , Ármann Höskuldsson 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions 5 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Kafli 9 The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Ísland Samreksbelti Flestar eldkeilur eru á samreksbeltum convergent boundaries. convergent Flestar Vatn úr ummyndaðri úthafsskorpu valda bráðnun í möttli. Vatn brá Eyjaboga eldfjöll myndast á plötunni sem fer yfir. Eyjaboga eldfjö plö Hvort sem um meginlands eða úthafsskorpu er að ræða. Hvort ræ “Ring of Fire” umgjörð Kyrrahafsplötunnar. Fire” umgjö Kyrrahafsplö Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Gliðnun meginlanda Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Afar lægðin Mynda röð eldfjalla er endurspegla... Mynda rö Hlutbráðnun í möttli (mafic kvikur). Hlutbrá (mafic Hlutbráðnun í skorpu (felsic kvikur). Hlutbrá (felsic Dæmi: East African Rift. East Basin and Range. Basin Mid-continent Rift. Mid- Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Eldfjallavá Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Volcanic Hazards Eldgos geta valdið mönnum miska. Eldgos mö Eldgos hafa örlagarík í sögu mannsins. Eldgos rlagarí Síðastliðin 2000 ár hafa um 2500000 látist vegna eldgosa. lá Byggðir byggjast gjarnan upp kringum eldfjöll. Byggðir eldfjö Í dag búa margir við eldfjöll. bú eldfjö Að skilja hvernig eldfjöll haga sér Að eldfjö sé er besta vörnin. vö Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Eldfjallavá Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Erup...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online