Kafli_9_fyrirlestur_2_AH

Eldfjalla f s eldgos er hafa haft hrif loftslag eru

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ára en gæti átt það til. gæ Óvirkt dautt – getur ekki gosið lengur. Höggun getur orðið til þess að kviku rásin lokast og rá þarm með slökkt á eldfjallinu slö Þegar eldfjöll deyja tekur við rof. Þegar eldfjö Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Volcanic Hazards Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Koma eldfjallavá á framfæri Áhættukort. Jarðskjálftar – kvikuflæði eykur skjálftavirkni. Jarðskjá kvikuflæ skjá Hitaflæði – Kvika veldur auknum hita í eldfjöllum. Hitaflæ eldfjö Aflögun – Kvika veldur þenslu. Aflö Gasstreymis aukning – breytingar á gasblöndum og Gasstreymis gasblö magni. Geta bent til eldgoss. Geta Geta síður sagt fyrir um nákvæma tímasetningu. Geta sí ná kvæ tí Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Koma eldfjallavá á framfæri Mannflutningar Evacuation – Færa fólk af Mannflutningar Evacuation fó hááhættusvæðum. ááh ttusvæ Ákvarða áhættusvæði. ttusvæ Gjóskuflóð. Gjó skufló Eðjuflóð. Eðjufló Skriður. Skriður. Mt. St. Helens – góð tímaáætlun bjargaði fólki. Mt. tí maáætlun fó Ef ekkert verður úr eldgosi er “úlfur – úlfur”. Ef “úlfur lfur” Breyta rennslisstefnu – hægt að breyta rennsli Breyta hrauna. Nýtist í skipulagningu. Nýtist sprengjur. sprengjur. þungavinnutæki. þungavinnutæ Vatn/sjór. Vatn/sjó Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson armh@hi.is Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions 8 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Eldfjöll og loftslag Kafli 9 The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Mælanleg áhrif eldgosa Eldfjalla úði og fín aska byrgja sólina. Eldfjalla fí só Eldgos er hafa haft áhrif á loftslag eru Eldgos Eldgjá 934 Eldgjá Laki 1783, >1,5 miljón létust af völdum eldgossi...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online