Kafli_9_fyrirlestur_2_AH

Eldgos sum ttigos geta veri hamfaragos sum t ef vatn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ortrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions 2 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Þeytigos Kafli 9 The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Eldgosahegðun Eruptive Style Tætigos Phreatomagmatic eruptions – algeng. Phreatomagmatic Eldgos þar sem vatn kemst í snertingu við kviku. Eldgos Sum tætigos geta verið hamfaragos. Sum tæ Ef vatn kemst óhindrað að gosrás. Ef gosrá Vatn hvellsíður og verður af gufu. Vatn hvellsí Dæmi: Santorini, Krakatau, Askja, Katla. Santorini, Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Tætigos Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Eldgosahegðun Eruptive Style Tætigos Phreatomagmatic eruptions – algeng Phreatomagmatic Myndast við eldgos og hátt grunnvatn Myndast há Myndast við eldgos í stöðuvötnum eða á grunnsævi. Myndast stöðuvö grunnsæ Myndast við eldgos í jöklum Myndast Móbergsmyndun íslenska einkum gerð úr tætigosaefni. Tætigos eru langalgengustu eldgos á Íslandi Mynd Oddur Sigurðsson Mynd Oddur Sigurðsson Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Móberg - Tætigos Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Áhrifaþættir goshegðunar Seigja Viscosity – Stjórnar flæði kviku. Seigja Viscosity Stjó flæ Basískt – lág seigja hraun renna frá upptökum. Basí frá upptö Súrt – Há seigja hraun hleðst upp ofan upptaka. Gasþrýstingur – Hærri P ýtir undir sprengivirkni. Gasþrýstingur Basalt – Lá seigja auðveldar gasinu að komast út. Basalt Felsic – há seigja gerir gasinu erfitt fyrir. Felsic Umhverfi – hvar eldgos verða hefur mikil áhrif. Umhverfi Ofanjarðar Subaerial hraun á landi kólnar hægar en… Ofanjarðar Subaerial landi kó hæ en… Neðansjávar Submarine hraun, sem kólna hratt. Submarine hraun, Neðansjá kó...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online