Kafli_9_fyrirlestur_2_AH

Hot heitir str heitir reitir sjvarbotni heitir sj

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions 3 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Kafli 9 The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Staðsetning eldfjalla Plötuhreyfingar eru ráðandi um tilvist eldfjalla. Plö rá Tegundir eldfjalla stjórnast af höggun tectonic settings tectonic Tegundir stjó hö Heitir reitir Hot spots – Möttull strókur upp um skorpu. Hot Heitir stró Heitir reitir á sjávarbotni. Heitir sjá Meginlands reitir og flæði basölt. Meginlands flæ basö lt. Úthafshryggir Mid-ocean ridges – fráreksbelti. Midfrá Samreksbelti Convergent boundaries – Eyjabogar og fellingafjöll. Samreksbelti Convergent fellingafjö Meginlands gliðnun Continental rifts – fráreksbelti. Continental Meginlands frá Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Heitir reitir Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Hawaii eyjar Heitir reitir í úthafinu Oceanic hot spot – möttulstrókur Oceanic Heitir ttulstró undir úthafsplötu. thafsplö Basalt gýs á hafsbotni og myndar fjöll. Basalt fjö Eldfjall byggist upp fyrir hafflötin og myndar eyju. Eldfjall hafflö Hraun kólna hægar og byrja að renna lengri veg. Hraun kó hæ Hraun hlaðast upp og út, Eyjan stækkar. Hraun stæ Neðansjávar skriður mola eyjuna niður. Neðansjá Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Heitir reitir Meginlands reitir – skera meginlandsskorpu. Meginlands Geta gosið bæði basalti og rhyolit. Geta bæ rhyolit. 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Heitir reitir Meginlands reitir. Meginlands Yel...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online