Kafli_9_fyrirlestur_2_AH

Kviku hl vatni ropai og co2 vatni flddi niur dalinn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: r óstöðug. stö Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Eldfjallavá Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Volcanic Hazards Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Pinatubo 1991 Eðjuflóð Lahars – Eðjuflóð myndast þegar vatn hreyfir Eðjufló Lahars Eðjufló öskuna. Eru eins og steypa, hafa hærri eðlisþyngd en vatn. Eru hæ Getur flutt allt (fólk, hús, brýr). Getur (fó hú Nevada del Ruiz, Colombia 1985, gróf Armero +29000. Nevada Ruiz, gró Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions 7 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Eldfjallavá Volcanic Hazards Jarðskjálftar – kvika á hreyfingu veldur skjálftum. Jarðskjá skjá Margir en smáir. Margir smá Geta valdið skriðum og skaða á mannvirkjum. Geta Hafnarbylgjur Tsunamis – geta fylgt massatilfluttningi í Hafnarbylgjur Tsunamis massatilfluttningi eldgosum. Tsunamis frá Krakatau (1883) drap 36,000. Tsunamis frá Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Kafli 9 The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Eldfjallavá Gas – Eldfjallagas getur verið eitrað (H2S, CO2). Gas Lake Nyos, Cameroon, 1986. Lake Nyos, Cameroon, Kviku CO2 hlóðst upp í gígvatni. Kviku hló Vatnið ropaði og CO2… Vatnið Flæddi niður dalinn. Flæ Drap 1,742 og 6,000 nautgripi. Drap Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Virkt eða óvirkt? Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Eldgosaspá Flest eldgos hafa einhverja viðvörun. Flest viðvö Tíðni – meðaltal ára á milli gosa. Virkt – gjósandi, nýbúið að gjósa eða líklegt til að gjósa. Virkt gjó nýbú gjó lí gjó Sofandi – Eldfjall er ekki hefur gosið í hundruðir til Sofandi þúsundir...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online