{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Meginlands reitir fli basalt flood basalts rmmls

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lowstone – eldgos 640 ka myndaði 100 km Öskju. Yellowstone Basalt – Kemur úr möttli. Basalt mö Rhyolit – basalt bræðir granít skorpu. Rhyolit bræ graní Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions 1000 kraftmeira en eldgosið í Mt. St. Helens. 1000 Setti af sér tugir m af ignimbritum. Setti sé ignimbritum. Kvika undir öskjunni örorsök hveravirkni á svæðinu. Kvika rorsö svæ Myndar spor í skorpuna. Myndar Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions 4 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Kafli 9 The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Yellowstone Heitir reitir Meginlands reitir. Meginlands reitir. Flæði basalt Flood basalts – rúmmáls mikil hraungos ofan stróksins. Flood Flæ mmá stró ksins. Neðri skorpa þynnist og kvika kemur upp um sprungur. Neðri sprungur. Hraun þekja stór svæði; miklar þykktir. Hraun stó svæ ði; þykktir. Í tímans rás skreppur strókur saman og venjuleg eldfjöll fara að stró eldfjö myndast. myndast. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Flæðibasalt Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions MOR eldgos Mest kvika kemur upp á úthafshryggjum mid--ocean ridge (MOR) . mid Mest Úthafshryggir mynda úthafsskorpu sem er meira en 70% af yfirborði jarðar. Basalt gýs um sprungur og myndar bólstraberg. Basalt bó Bólstrabergið er síðan rifið sundur vegna plötuhniks. sí plö tuhniks. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Úthafsskorpa Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Ísland Ísland er heitur reitur á fráreksskilum. frá Hraun hleðst upp og myndar hrygg yfir fráreksskilunum. Hraun frá Eyjan rifin sundur af plötu hniki. Eyjan plö Eldfjöll sýna fráreksskilin og slóð reitsins. Eldfjö frá sló Earth: Portrait of a Planet...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online