Kafli_9_fyrirlestur_2_AH

St eldfjll myndu r lgum af gjsku og hraunum vxl myndu

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: dfjalla Volcano Types Kafli 9 The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Fuji og Pico de Orizaba Eldkeilur Stratovolcanoes (composite volcanoes) . Eldkeilur Stór keilulaga eldfjöll. Stó eldfjöll. Mynduð úr lögum af gjósku og hraunum á víxl. Mynduð gjó xl. Gjarnan symmetrísk en berghlaup geta aflagað þau. Gjarnan symmetrí þau. Dæmi Mt. Fuji, Mt. Rainier, Mt. Vesuvius. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Eldgosahegðun Eruptive Style Rennur það eða springur? Tvær megin gerðir. Rennur Tvæ Flæðigos Effusive eruptions – framleiðir aðallega hraun. Effusive Flæ Sprengigos Explosive eruptions – framleiðir Gjósku. Skipt í tvo Sprengigos Explosive Gjó flokka: Þeytigos Þeytigos Tætigos. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Eldgosahegðun Eruptive Style Flæðigos Effusive eruptions – Hraun. Effusive Flæ Hraun renna frá upptökum. Hraun frá upptö Hrauntjarnir geta myndast í eða við upptök. Hrauntjarnir upptö Geta myndað mikla hraun stróka lava fountains. Geta stró lava Oftast basísk, hraunskildir eru myndaðir í slíkum Oftast basí slí eldgosum. Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Hraungos Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Eldgosahegðun Eruptive Style Eruptive Þeytigos Explosive eruptions – mynda gjóskuflóð. Þeytigos Explosive gjó skufló Gasþrýstingur er hærri í seigri kviku. Gasþrýstingur hæ Þrýstifall veldur sprengingum. Þrýstifall Algengt í eldkeilum stratovolcanoes. stratovolcanoes Algengt Getur leitt til öskjumyndunar. Getur Þekur landið með öskufalli. Þekur Oftast súr eða ísúr. Oftast sú Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Earth: P...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online