Kafli_10_fyrirlestur_2_AH

Bylgjur brotna grunnsvi bylgjur grunns og eya annig

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: out 1/yr. Destructive Many tsunami disasters dot recorded history. Many 94 destructive tsunamis in the last 100 years. 94 51,000 victims (not including 12/26/04) 51,000 Future tsunami disasters are inevitable. Future Growing human population in low-lying coastal areas. Growing low- Education about tsunamis can save many lives. Education Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Hegðun hafnarbylgna Hraði hafnarbylgna er sambærilegur við þotur í Hraði sambæ úthafinu. Hraðinn er háður dýpt sjávar - djúpt = hratt. Hraðinn há sjá djú Lág bylgjuhæð (amplitude). bylgjuhæ Löng bylgjulengd (frequency). Vindur Vindur Hafnarbylgjur Hafnarbylgjur Hefur áhrif á efstu ~100 m. Hefur bylgjulengd 10 til 100 m. bylgjulengd Bylgjulengd og hæð háð Bylgjulengd hæ há vindstyrk. Hámarks vindhraði hleypur á tugum til hundrað km/klst. Bylgjur brotna á grunnsævi Bylgjur grunnsæ og eyða þannig orkunni. Hafa áhrif á allt vatnsdýpið Hafa Bylgjulengd 10 til 100 km. Bylgjulengd Bylgjulengd og hæð óháð Bylgjulengd hæ vindhraða. Hámarks bylgjuhraði hleypur á hundruðum km/klst. Bylgjur koma að landi sem Bylgjur hækkað yfirborð sjávar. sjá Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Hafnarbylgjur Eyðilegging við strendur veltur á… Eyðilegging Dýpi út af ströndinni. Dýpi strö Mjög mikið grunnsævi drekkur í sig orkuna. Mjö grunnsæ Lítið grunnsævi – verstu aðstæður. grunnsæ aðstæ Bylgjur ná hámarks orku. Bylgjur ná Bylgjuhæð í meðallagi. Bylgjuhæ Vatnið kemur á land eins og lag. Vatnið Er grynnkar hægja bylgjur Er hæ á sér vegna viðnáms. viðná Landslag við strönd. Landslag strö Mikið láglendi – hámarks skemmdir. Mikið lá Lítið láglendi – minni skemmdir. lá Bylgjan hækkar, Bylgjan hæ getur náð tugum m á hæð. ná Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Hafnarbylgjur og strandbylgjur Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Ver...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online