Kafli_10_fyrirlestur_2_AH

Hl httulegar hlar bera ummerki hl gamalla landskjlfta

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: quakes Skemmdir af völdum vö völdum Jarðskjálfta Jarðskjá Jarðskjálfta Kobe, Japan, 1995 Skemmdir af völdum vö völdum Jarðskjálfta á Jarðskj Jarðskjálfta Skemmdir á byggingum Armenia, 1999 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Skemmdir af völdum vö Jarðskjálfta Jarðskjá Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Skriður og grjóthrun Skriður og berghlaup. Skriður Hlíðar bresta vegna hristings. Hlí Hættulegar hlíðar bera ummerki hlí gamalla landskjálfta. landskjá Í hærri fjöllum er berghrun og fjö snjóflóð algeng. snjófló Jarðskjálfti kom af stað Jarðskjá berghlaupinu í Mt. St. Helens 18 maí, 1980. maí Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes 3 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Skemmdir af völdum vö Jarðskjálfta Jarðskjá Kafli 10 A Violent Pulse: Earthquakes Drullu eldfjöll og hverir Flotun Liquefaction – Bylgjur losa um H2O í vatns mettuðum setlögum. Flotun setlö Hár poruþrýstingur losar um kornin til að mlækka núning. mlæ nú Flotuð setlög Liquefied sediments renna eins og steypa. Flotuð setlö Liquefied Sandur verður að kviksyndi “quicksand”: leir verður að kvikleir “quickclay.” Sandur Sand gangar. Sand Sand volcanoes – Mud volcanoes. Sand Ruglar lagskiptingu. Ruglar Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Flotun Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Skemmdir af völdum vö Jarðskjálfta á Jarðskj Liquefaction Liquefaction Vatnsmettuð setlög breytast í vökva sem er færanlegur. Vatnsmettuð setlö fæ Landið byrjar að renna til eða flæða burt. Landið flæ Byggingar geta hrunið eða fallið á hliðina. Byggin...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online