{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kafli_10_fyrirlestur_2_AH

Jarskj sj kd fa vatn og lyf vera fgt f hreinlti

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: gar Eldar algengur fylgifiskur jarðskjálfta. Eldar jarðskjá Hristingurinn veltir eldavélum, kertum og rafmagnslínum. Hristingurinn eldavé rafmagnslí Gasleiðslur og eldsneytistankar gefa. Gasleiðslur Jarðskjálftar skemma mikilvæga skipulagseiningar svo Jarðskjá mikilvæ sem vatns, klóak, síma, vegi og rafmagnslínur. kló sí rafmagnslí Eldvarnir verða máttlausar. Eldvarnir má Vantar vegi. Vantar Vantar vatn. Vantar Of mikið að gera. Of Gott skipulag grunnur Gott að mannbjörg. mannbjö Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Skemmdir af völdum vö Jarðskjálfta Jarðskjá Jarðskjálfta skemmdir ýta undir sjúkdóma. Jarðskjá sjú kdó Fæða vatn og lyf verða fágæt. fá Hreinlæti ábótavant. Hreinlæ Spítalar skemmdir eða eyddir. Spí Heilsugæsla yfirmettuð. Heilsugæ Rotnandi lík. Rotnandi lí Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Skemmdir af völdum vö Jarðskjálfta Jarðskjá Hafnarbylgjur Tsunamis. Hafnarbylgjur Tsunamis Hafnarbylgjur verða þegar hafsbotni er breytt umtalsvert. Hafnarbylgjur Rétt misgengi Normal faulting lækka hafsbotn; Samgengi Normal hækka hann. Slíkar hreyfingar hafa áhrif á allan vatnsmassann. Slí Fjöll eða dalir geta þannig myndast á hafsbotni. Fjö Getur tekið yfir mjög stór svæði (allt að 10,000 km2). Getur mjö stó svæ Myndar bylgjur sem fara hratt frá upptökum. Myndar frá upptö Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes 4 Kafli 10 A Violent Pulse: Earthquakes Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Skemmdir af völdum vö Jarskjálfta Jarðskjá Destructive tsunamis occur frequently - ab...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online