Kafli_10_fyrirlestur_2_AH

Misgengi sokkin lnd sokkin l earth portrait of a

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: já Já Hafnarbylgju nemar eru Hafnarbylgju settir á hafsbotn. Finna þrýstiaukningu. Finna Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Heimild: Brian F. Atwater and others, 1999, Surviving a Tsunami – Lessons from Chile, Hawaii and Japan, USGS Circular 1187 Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes 6 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Kafli 10 A Violent Pulse: Earthquakes Jarðskjálftavá Ísland Jarðskjálftaspár Langtímaspár. Langtí maspá Líkur fyrir skjálfta að ákveðinni stærð á tímabilinu 30 til skjá stæ 100 ár eða meir. Byggir á jarðfræðilegri þekkingu svæðisins og að skjálftar Byggir jarðfræ svæ skjá endurtaka sig. Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Jarðskjálftaspár Langtímaspá. Langtí maspá Jarðskjálftaspár Styttri spá. Styttri spá Þarf að ákvarða skjálftasvæði út frá… Þarf skjá lftasvæ frá… Endurtekningar tíðni – meðal tíma milli viðburða. Endurtekningar tí tí Kortlagningu skjálftaupptaka (nær til ~ 1950). Kortlagningu skjá (næ Upplýsingar um eldri skjálfta. Upplýsingar skjá Ummerki jarðskjálfta – misgengi, drullu eldfjöll. Ummerki jarðskjá eldfjö Sögulegar upplýsingar. Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Earthquake Prediction Sögulegar upplýsingar. Jarðfræðilegar upplýsingar – studdar með Jarðfræ aldursákvörðunum. aldursá kvö Sand volcanoes – drullu eldfjöll. Sand drullu eldfjö Misgengi jarðlaga. Misgengi Sokkin lönd. Sokkin lö Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Jarðskjálftaspár Skammtímaspár. Skammtí maspá Langtíma spár. Langtí spá Skjálf...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online