Kafli_10_fyrirlestur_2_AH

Skj lftav skr sp slkar upplsingar ntast sl ntast

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: iknaðu með fleiri en einni bylgju. Reiknaðu Stóra bylgjan er ekki alltaf fyrst. Stó Bylgjur geta verið lengi að berast. Bylgjur Kafli 10 A Violent Pulse: Earthquakes Hafnarbylgjan í Indlandshafi Allger eyðing neðan hámarks áhrifasvæðis. Allger há hrifasvæ Þétt strandbyggð í Banda Aceh verst úti. Heilu samfélögin hurfu. Heilu samfé Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Að lifa hafnarbylgju Reiknaðu með vegaskemmdum. Reiknaðu Farðu upp í sterka byggingu eða stórt tré. Farðu stó tré Náðu þér í eitthvað sem flýtur. þé Reiknaðu með miklu braki (set, brak, lík). Reiknaðu lí Vertu viðbúinn að landið breytist. Vertu viðbú Yfirgefa eigur sínar. Yfirgefa sí Koma sér upp í sem mestu hæð. Koma sé hæ Heimild: Brian F. Atwater and others, 1999, Surviving a Tsunami – Lessons from Chile, Hawaii and Japan, USGS Circular 1187 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Spá fyrir um hafnarbylgju Spá Tsunami Prediction Tsunami Vísindaleg hermilíkön spá hermilí spá fyrir um hegðun hafnarbylgna. Auðvelt að finna Auðvelt hafnarbylgjur á hafi. Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Jarðskjálftaspár Það má spá þeim - langtímaspár (10-100 ár). Það má spá langtí maspá (10Það er síður hægt að spá þeim – stutt spá (klst eða Það sí hæ spá spá mánuðir). Skjálftavá er skráð til að spá fyrir um áhættur. Skjá lftavá skrá spá Slíkar upplýsingar nýtast… Slí nýtast… Hanna byggingar staðla. Hanna Nýtingu lands. Nýtingu Áhættu skipulag. Spá og auðkenning á Spá hafnarbylgjum getur bjargað mannslífum en mannslí ekki mannvirkjum. 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Spár geta bjargað miklum mannfjölda. Spá mannfjö Getum við spáð fyrir um skjálfta? Já og nei. Getum spá sk...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online