{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kafli_10_fyrirlestur_2_AH

Skj lftav skr sp slkar upplsingar ntast sl ntast

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: iknaðu með fleiri en einni bylgju. Reiknaðu Stóra bylgjan er ekki alltaf fyrst. Stó Bylgjur geta verið lengi að berast. Bylgjur Kafli 10 A Violent Pulse: Earthquakes Hafnarbylgjan í Indlandshafi Allger eyðing neðan hámarks áhrifasvæðis. Allger há hrifasvæ Þétt strandbyggð í Banda Aceh verst úti. Heilu samfélögin hurfu. Heilu samfé Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Að lifa hafnarbylgju Reiknaðu með vegaskemmdum. Reiknaðu Farðu upp í sterka byggingu eða stórt tré. Farðu stó tré Náðu þér í eitthvað sem flýtur. þé Reiknaðu með miklu braki (set, brak, lík). Reiknaðu lí Vertu viðbúinn að landið breytist. Vertu viðbú Yfirgefa eigur sínar. Yfirgefa sí Koma sér upp í sem mestu hæð. Koma sé hæ Heimild: Brian F. Atwater and others, 1999, Surviving a Tsunami – Lessons from Chile, Hawaii and Japan, USGS Circular 1187 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Spá fyrir um hafnarbylgju Spá Tsunami Prediction Tsunami Vísindaleg hermilíkön spá hermilí spá fyrir um hegðun hafnarbylgna. Auðvelt að finna Auðvelt hafnarbylgjur á hafi. Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Jarðskjálftaspár Það má spá þeim - langtímaspár (10-100 ár). Það má spá langtí maspá (10Það er síður hægt að spá þeim – stutt spá (klst eða Það sí hæ spá spá mánuðir). Skjálftavá er skráð til að spá fyrir um áhættur. Skjá lftavá skrá spá Slíkar upplýsingar nýtast… Slí nýtast… Hanna byggingar staðla. Hanna Nýtingu lands. Nýtingu Áhættu skipulag. Spá og auðkenning á Spá hafnarbylgjum getur bjargað mannslífum en mannslí ekki mannvirkjum. 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Spár geta bjargað miklum mannfjölda. Spá mannfjö Getum við spáð fyrir um skjálfta? Já og nei. Getum spá sk...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern