{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kafli_10_fyrirlestur_2_AH

Yfirbor landsins fer a haga sr eins og bylgjur tjrn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Og sná kur. Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10 A Violent Pulse: Earthquakes Skemmdir af völdum vö Jarðskjálfta Jarðskjá R-bylgjur koma svo í lokin. Yfirborð landsins fer að haga sér eins og bylgjur á tjörn. Yfirborð sé tjö Þessar bylgjur geta enst lengur en aðrar. Þessar Valda miklum skemmdum. Valda Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Skemmdir af völdum vö Jarðskjálfta á Jarðskj Harka og alvara hristings og skemmda er háð… Harka há Magnitude (orku) jarðskjálftans. stærri = meira. Magnitude jarðskjá stæ Fjarlægð frá skjálftamiðju hypocenter. hypocenter Fjarlæ frá skjá Styrkleika og tíma hristings. Styrkleika tí Náttúr þeirra yfirborðsefna er bylgjan fer um. ttú Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Skemmdir af völdum vö Jarðskjálfta á Jarðskj Áhrif á byggingar. Einingar aftengjast. Einingar Klæðningar falla af. Klæ Hart berg Bedrock hár bylgjuhraði = mynni skemmdir Bedrock Hart Setlög Sediments endurkasta bylgjum = magna skemmdir. Setlö Sediments Brýr velta á hliðina. Brýr Brýr fara í sundur. Brýr Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Skemmdir af völdum vö Jarðskjálfta Jarðskjá Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Skemmdir af völdum vö völdum Jarðskjálfta Jarðskjá Jarðskjálfta Áhrif á byggingar. Hleðslur molna. Hleðslur Byggingar falla saman. Byggingar Hlíðar hrynja. Hlí Anchorage, Alaska, 1964 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes 2 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Skemmdir af völdum vö völdum Jarðskjálfta Jarðskjá Jarðskjálfta Tyrkland, 1999 Kafli 10 A Violent Pulse: Earth...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}