Kafli_10_fyrirlestur_2_AH

Is kafli 10 a violent pulse earthquakes earth

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: uleiki hafnarbylgna Hafnarbylgjan í Indlandshafi Hafnarbylgjan Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Hafnarbylgjan í Indlandshafi Drap fleiri en vitað er til að hafi gerst áður. Drap 26 desember, 2004, Sterkur samgengis skjálfti (M9.0+) átti sér 26 skjá sé stað í rennunni vestur af N. Sumatra eyju. Stærsti skjálftinn í 40 ár. Stæ skjá Misgengisfærslan var um 15 m; áhrifasvæðið > 1100 km langt. Misgengisfæ hrifasvæ Hafnarbylgjan sem kom í kjölfarið felldi fólk í 10 löndum Hafnarbylgjan kjö fó lö umhverfis Indlandshaf. Lágmark 283106 dauðsföll,14100 tíndir (9/25/07). dauðsfö tí 1,126,900 manns urðu fyrir skakkaföllum. 1,126,900 skakkafö Mannskæðastur allra. Mannskæ Skjálftinn var svo stór Skjá stó og hafnabylgjan breyttist hratt út. Mikið af túristum. Mikið tú Heimild: USGS Earthquake Hazards Program, Heimild: Most Destructive Earthquakes http://earthquake.usgs.gov/regional/world/most http://earthquake.usgs.gov/regional/world/most _destructive.php/ _destructive.php/ Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes 5 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Hafnarbylgjan í Indlandshafi Eyddi strandlínunni umhverfis Indlandshaf. Eyddi strandlí Mikið mannfall á. Mikið Norður Sumötru. Norður Sumö tru. Thailandi. Thailandi. Malaysiu. Malaysiu. Sri Lanka. Sri Lanka. Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Að lifa hafnarbylgju Hlusta á náttúrulegar og opinberar viðvaranir. Hlusta ttú Jarðskjálfti á strandsvæði. Jarðskjá strandsvæ Lækkandi sjávarborð við strönd merki um yfirvofandi sjá strö hafnarbylgju. Re...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online