Kafli_10_fyrirlestur_1_AH

Benioff kafli 10 a violent pulse earthquakes

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: junnar. M8.9 – árleg orka leyst af M8.9 öllum örðum jarðskjálftum. jarðskjá Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Að mæla stærð jarðskjálfta Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Hvar verða jarðskjálftar Háðir plötuskilum. plö grunnir – samreks- og hjáreksbelti. grunnir samrekshjá Meðal til djúpir – samreksbelti. Meðal djú Litlir skjálftar algengir. Litlir skjá ~100,000 magnitude 3 / ári. ~100,000 Stórir skjálftar eru sjaldgæfir. Stó skjá sjaldgæ 32 magnitude 7 / ár. 32 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Jarðskjálftar á Íslandi Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Upptakadýpi Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Focal Depths Focal grunnir – 0-20 km. grunnir Við úthafshryggi. Við Á sniðgengissvæðum. sniðgengissvæ Grynnri hluti djúpsjávar renna. Grynnri djúpsjá meginlandsskorpa. meginlandsskorpa. Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes 6 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Upptakadýpi Focal Depths Focal Meðal til djúpir skjálftar eru á samreksbeltum og fylgja Meðal djú skjá úthafsskorpu er sekkur, the Benioff-Wadati zone. Benioff- Kafli 10 A Violent Pulse: Earthquakes Kortlagning á Benioff-Wadati zone Benioff- Wadati Meðal – 20-300 km – platan enn brothætt. Meðal 20brothæ djúpir - 300-670 km – mögulega umbreyting steinda? djú 300- Skjálftar sjaldgæfir neðan Skjá sjaldgæ 670 km (möttull er deigur). (mö Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Samreksbelti Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ár...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online