Kafli_10_fyrirlestur_1_AH

Hmarks bylgjutslag bylgju hreyfingarinnar

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mæ frá upptökum. upptö P-bylgjur 1st. S-bylgjur 2nd. Yfirborðsbylgjur seinast. Yfirborðsbylgjur seinast. Mælirinn skráir skrá komutíma. komutí ma. 1. Mæla tíma milli p og s bylgna 2. Reikna síðan út fjarlægð frá upptökum Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Staðsetning upptaka Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Jarðskjálftar Jarðskjá Þrír mælar geta neglt niður upptök epicenter. Þrí mæ upptö epicenter Hringur um hverja stöð. Hringur stö Radíus samsvara fjarlægð milli stöðvar og upptaka. Radí fjarlæ stö Hringirnir þrír munu skerast á einum stað. Hringirnir þrí Þar finnur maður upptök. Þar upptö Jarðskjálftar fyrir gosið á Heimaey 1973 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Stærð jarðskjálfta Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Earthquake Size Earthquake Hægt að lýsa stærð jarðskjálfta á tvenna vegu: stæ jarðskjá Intensity. Intensity. Magnitude. Magnitude. Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Stærð jarðskjálfta Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Earthquake Size Earthquake Magnitude – Magn orku leyst úr Magnitude læðingi. Hámarks bylgjuútslag bylgjuú hreyfingarinnar á jarðskjálftamæli. jarðskjá lftamæ Gildið staðlað við fjarlægð frá Gildið fjarlæ frá upptökum. upptö Mercalli Intensity skali. Mercalli Intensity – miðaður út frá Intensity frá skemmdum. Rómversk númer notuð. nú Skemmdir í beltum. Skemmdir Skemmdir minka frá Skemmdir frá upptökum. upptö Nokkrir Magnitute skalar. Nokkrir Richter. Richter. Moment. (mest notað í dag) Moment. Magnitude skalar eru Magnitude logarithmiskir. Aukning um 1 einingu = 10-föld Aukning 10aukning á hreyfingu. Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson armh@hi.is Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes 5 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Jarðskjálftar Jarðskjá Mercalli skali Nær frá 1 til 12, notaður einna helst til að meta eldri skjálfta Magnitude Mælikvarði á þá orku sem að losnar úr læðingi Kafli 10 A Violent Pulse: Earthquakes Að mæla stærð jarðskjálfta Orkulausn jarðskjálfta má Orkulausn jarðskjá má reikna. M6.0 – orka Hiroshima M6.0 spreng...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online