{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kafli_10_fyrirlestur_1_AH

Misgengi flest misgengi halla sum nr lrtt flest l r

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes 1 Kafli 10 A Violent Pulse: Earthquakes Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Jarðskjálftar Jarðskjá Misgengi og misgengis hreyfingar Faults and Fault Motion Misgengi eru brotfletir í jarðskorpunni. Misgengi Flest misgengi halla, sum þó nær lóðrétt. Flest þó ló ðré Á hallandi misgengi eru skorpu bútarnir flokkaðir bú sem : Fláveggur Footwall (bútur neðan misgengis). Footwall (bú Flá Slúttveggur Hanging wall (bútur ofan misgengis). Slú (bú Slúttveggur Slú Fláveggur Flá Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Tegundir misgengja Flokkað eftir færslu um misgengisflöt. Flokkað fæ misgengisflö Rétt misgengi Normal fault Normal Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Tegundir misgengja Flokkað eftir færslu um misgengisflöt. Flokkað fæ misgengisflö Öfugt misgengi Reverse fault Reverse Slúttveggur Slú Slúttveggur Slú Fláveggur Flá Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Tegundir misgengja Flokkað eftir færslu um misgengisflöt. Flokkað fæ misgengisflö Samgengi Thrust fault Samgengi Thrust Fláveggur Flá Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Tegundir misgengja Flokkað eftir færslu um misgengisflöt. Flokkað fæ misgengisflö Sniðgengi Strike-slip fault Sniðgengi Strike- Öfugt misgengi undir mjög lágu horni. mjö lá Slúttveggur Slú Fláveggur Flá Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes 2 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Tegundir misgengja Flokkað eftir færslu um misgengisflöt. Flokkað fæ misgengisflö Sig- og sniðgengi Oblique-slip fault ObliqueSigSambland siggengis og sniðgengis dip-slip og strike-slip. dipstrikeSambland Flest misgengi eru að einhverju leiti oblique-slip. obliqueFlest Hrein dip-slip eða strike-slip eru sjaldgæf strikeHrein dipsjaldgæ Kafli 10 A Violent Pulse: Earthquakes Misgengi og misgengisfærslur misgengisfæ Misgengi eru algeng í jarðskorpunni. Misgengi Virk misgengi Active faults – ef að til staðar er spennu uppbygging. Active Virk staðar Óvirk misgengi Inactive faults – Hreyfingar áttu sér stað...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online