{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kafli_10_fyrirlestur_1_AH

Yfirborsbylgjur surface love bylgjur love p bylgjur

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Norton & Company Jarðskjálftabylgjur Seismic Waves Seismic Rúmbylgjur Body waves – fara í gegnum jörðina. Body jö Þrýstibylgjur eða Primary (P) bylgjur Primary Þrýstibylgjur Jarðskjálftabylgjur Seismic Waves Seismic Rúmbylgjur Body waves – fara í gegnum jörðina. Body fara jö Shear eða Secondary (S) bylgjur Shear Ýta og toga hreyfing Ýta Fara í gegnum fast efni, vökva og lofttegundir. Fara vö Hraðfara. Hraðfara. Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10 A Violent Pulse: Earthquakes Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Jarðskjálftabylgjur “hristi" hreyfing. Fara bara í gegnum fast efni; ekki vökva. Fara vö hægar. Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Jarðskjálftar Jarðskjá Seismic Waves Seismic Yfirborðsbylgjur Surface waves – ferðast eftir yfirborði jarðar. Yfirborðsbylgjur Surface Love bylgjur – Love P-bylgjur fara í gegnum jörðina S-bylgjur fara eingöngu í eingö gegnum möttul mö S-bylgju skuggi kemur því því fram handan við 105° frá frá skjálftamiðju) skjá Takmarkaður P-bylgju Takmarkaður Pskuggi kemur einnig fyrir undir sama horni, vegna endurkasts Hreyfast eins og snákar aftur og fram. Hreyfast sná Rayleigh bylgjur – Rayleigh Eins og öldur á vatni. Eins Þessar bylgjur eru hægfara en hafa mikinn eyðingarmátt. Þessar hæ eyðingarmá Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Jarðskjálftafræði Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Seismology Seismology Jarðskjálftafræði fjallar um jarðrkjálftabylgjur og Jarðskjá lftafræ jarðrkjá eiginleika þeirra. Jarðskjálftamælar Seismographs – tæki er skrá Seismographs Jarðskjá lftamæ skrá jarðskjálfta jarðskjá Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Jarðskjálftamælir Skjálftamælir greinir… Skjá lftamæ greinir… Komutíma bylgna Komutí Styrk hreyfingar. Styrk Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes 4 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Skjálftamælir Bylgjur koma alltaf inn í sömu röð. Bylgjur Kafli 10 A Violent Pulse: Earthquakes Staðsetning upptaka P- og S-bylgjur ferðast á mismunandi hraða. S1st koma P- og S-bylgna er háð fjarlægð. PShá fjarlæ Ferðatíma línurit skráir fjarlægð hvers mælis frá Ferðatí lí skrá fjarl...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online