Kafli_8_fyrirlestur_2_AH

Algengt essu fylgir akoma h2o jarhitavkva essu miki

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rtrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Stig myndbreytingar Afturvirk retrograde – myndbreyting, við fallandi T og P Afturvirk retrograde Algengt í bergi sem er fært til yfirborðs vegna rofs. Algengt Þessu fylgir aðkoma H2O í jarðhitavökva. Þessu Mikið af prograde bergi er samt ekki retrograde. retrograde Mikið prograde Berg sem kemur til yfirborðs getur varðveitt prograde prograde Berg einkenni. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Kortlagning myndbreytingar Sumar steindir þola takmarkaða breytingu í P-T. Sumar Þessar “lykil steindir” skrá myndbreytingar stig. Þessar Kortlagning lykilsteinda. Kortlagning Ákveður myndbreytingarbelti. Myndbreytingarstigs jaðrar Myndbreytingarstigs eru nefndir isograds. isograds Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Myndbreytingar fés Metamorphic Facies Myndbreytingar fés – Steindasamsetning ákveðins Myndbreytingar protolith við ákveðnar P-T a...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online