Kafli_8_fyrirlestur_2_AH

Blueschist samrek rennur trenches og samrunafleygar

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: al Metamorphism Ummyndun vegna heits og efnafræðilega tærandi Ummyndun vatns. Ráðandi ferli nálægt úthafshryggjum og eldfjöllum. Kaldur sjór eða grunnvatn lekur inn um uppbrotna Kaldur skorpu. Kvika og eldfjallagas frá henni hita og breyta Kvika efnasamsetningu vatnsins. Þegar vatn flæðir frá hitagjafa hvarfast það að hluta við basiskt berg í umhverfinu. Vatnið kemur til yfirborðs um black smokers eða hveri. black Vatnið Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Námaskarð Mývatnssveit Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Myndbreyting á samreksbeltum Subduction Metamorphism Samrek framleiðir einstakt bláskífu fés blueschist facies. blueschist Samrek Rennur Trenches og samrunafleygar accretionary prisms hafa… accretionary Rennur Trenches hafa Lágan jarðhitastigul – Lágan hita. Háan þrýsting. Hátt P – lágt T mynda bláa amphibole steind. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Högg myndbreyting Shock Metamorphism Myndast þá sjaldan jörðin verður fyrir árekstri halastjarna Myndast eða loftsteina comet,, asteroid. comet Við höggið myndast þrýstibylgja. Við Mjög hár þrýstingur. Mj Hiti sem getur leyst upp eða brætt mikið af bergi. Hiti Við þessar aðstæður myndast háþrýstisteindir á við. Við Coesite. Coesite Stishovite. Stishovite Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Meta...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online