Kafli_8_fyrirlestur_2_AH

Geothermal eykst arf a fara niur fyrir

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kots. St Stigi myndbreytingar metasomatism. metasomatism Stigi Ráðandi berg er nefnt hornfels. hornfels Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Hitaummyndun innskota Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Myndbreyting við ferkingu Burial Metamorphism Þegar set grefst í setlægðum sedimentary basin… sedimentary Þegar Eykst P vegna þyngdar þess sem leggst ofaná. Eykst Eykst T vegna jarðhitastigulsins geothermal gradient. geothermal Eykst Þarf að fara niður fyrir samlímingar/pökkunar svæði (diagenesis). diagenesis) Þarf Það er ~ 8–15 km Það háð jarðhitastigul. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Dínamísk myndbreyting Dynamic Metamorphism Berg molnar við núning á misgengisflötum fault zone. fault Berg Staðsetning misgengis ræður ummyndunarferli. Staðsetning Grunnt í skorpu– efstu 10-15 km. Grunnt Berg er brothætt og molnar. Berg Steindir brotna og mélast og mynda misgengis þursaberg fault breccia. fault Steindir Djúpt...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online