04_Chapter_3_Hm_2009

1 landrek lagt s um sinn umran lognaist t af vi frfall

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: s ● Sams konar steingervingar hafa fundist í fjarlægum og aðskildum löndum ● ● ● ● ● ● ● ● ● Mesosaurus – ferskvatns eðla Glossopteris – jurt sem lifði nærri pólsvæðum Jarðar Lystrosaurus – ósynd landeðla Cynognathus – ósynd landeðla Þessar lífverur gátu ekki farið yfir úthöfin 1 11 Jarðlög frá Prekambríum ● Sams konar jarðfræðileg fyrirbæri beggja vegna Atlantshafs ● ● ● ● ● ● Jarðfræðilegt byggingarlag Berggerðir og aldur þeirra Fellingafjöll ● Appalachian og Caledonian 12 Mótbárur andstæðinganna ● ● Hvers vegna var andstaða við kenningu Wegeners? Gangverk sem gat fært meginlöndin úr stað var ekki þekkt ● ● ● Wegener stakk upp á að meginlömdin plægðu úthafsbotnana líkt og skip klýfur hafflötinn Hann nefndi líka snúning Jarðar og miðflóttakrafta Þessar skýringar dugðu ekki og kenningunni var hafnað! 1 Landrek „lagt á ís um sinn“ ● ● Umræðan lognaðist út af við fráfall Wegeners Fáeinir mæltu þó áfram fyrir hugmyndum Wegeners ● ● ● 13 Arthur Holmes – að möttulefnin hreyfust við hringstreymi Gögn úr bergsegulmælingum hleyptu seinna nýju lífi í umræðu um landrekskenningu Alfred Wegeners Sir Arthur Holmes (1890-1965), breskur jar...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online