04_Chapter_3_Hm_2009

Nei hitabeltisplntur rifust lka en annars staar essum

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: reyst í tímans rás Gögn um miklar breytingar sem voru talda vera ● ● ● ● ● ● afleiðing rýrnunar bergmassa afleiðing upphleðslu setlaga afleiðing „landhækkunar“ 1 7 Lögun meginlandanna ● ● ● ● Wegener tók eftir því að hægt var að raða meginlöndunum saman Hann hélt því fram að þetta gæti ekki verið tilviljun Strendur meginlandanna falla um það bil saman Landgrunnsbrúnirnar falla betur hver að annarri 8 Ummerki ísaldar á Perm ● ● ● ● Jökulberg af Perm aldir finnst á fjórum meginlöndum Jökulbergið í Afríku og á Indlandi eru nú nálægt miðbaug Var þá kaldara þar á Perm? Nei, hitabeltisplöntur þrifust líka en annars staðar á þessum tíma 1 9 Gróðurbelti Pangaea ● ● Með því að setja Pangea yfir Suðurpól Jarðar á Perm þá gat ... Wegener sagt fyrir um ... ● ● ● ● ● ● ● ● kol mynduð í hitabelti jarðar, rif mynduð í hitabelti jarðar, hlýtempraðar eyðimerkur og hlýtempruð uppgufunarset Glossopteris 10 Lífverur frá Perm og Tria...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online