04_Chapter_3_Hm_2009

Srstakra steingervinga samrmi ger og byggingarlagi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ingnum Alfred Wegener ● ● ● ● ● ● „The Origins of Oceans and Continents“, sem kom út árið 1915 Kenning Wegeners gerði ráð fyrir tilvist meginlandsins „Pangaea“ Hugmyndina rökstuddi hann með ýmsu móti ● ● ● ● ● ● Samræmi í lögun meginlandanna Legu ummerkja fornra jökulskeiða Útbreiðslu sérstakra steingervinga Samræmi í gerð og byggingarlagi berggrunns Gögnum um fornloftslag 4 Kenningin um landrek ● Hugmynd Wegeners var rædd og höfð í flymtingum ● ● ● ● ● ● ● Vísindasamfélagi hafnaði því kenningu hans Helst gagnrýnt að honum tókst ekki að skýra hvað færði meginlöndin úr stað Wegener lést árið 1930 þá aðeins 50 ára gamall Kenninguna skorti talsmenn og náði þess vegna ekki hylli vísindasamfélagsins Kenning hans var svo endurvakin á 6. átatug liðinnar aldar 1 5 Rek meginlandanna ● Rek meginlandanna hefur verið mælt: Wegener hafði á réttu að standa ● ● ● ● ● ● ● Úthafsbotnana rekur í sundur Úthafsskorpa sekkur í trogunum Flekakenningin kemur fram Hvers vegna hafnaði vísindasamfélagið hugmyndum Wegeners? 6 Fyrir tíma landrekskenningar ● Hvað voru vísindamenn að hugsa? ● ● ● ● ● Að stærð og lögun úthafa og meginlanda héldist óbreytt Að meginlönd hefðu ekki b...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online