{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

4 ea n kynslar geimoka myndaist 456 ga er r vetni

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nkallaðar „frumefna verksmiðjur“ Kjarnamyndun í Stóra-Hvelli myndaði léttari frumefni ● ● ● Sætistölur 1, 2, 3, 4 and 5 (H, He, Li, Be og B) Kjarnamyndun í stjörnum myndaði þyngri frumefni ● ● ● (Nucleosynthesis) (Nucleosynthesis) Sætistölur 6 - 26 (C til Fe) Frumefni með hærri sætistölu en 26 mynduðust í sprengistjörnum 30 Kjarnamyndun ● Massi stjörnu ræður því hvaða frumefni verða til ● ● Minni stjörnur, eins og Sólin okkar ● ● ● ● ● „Brenna“ hægt Endast lengur (10 Ga) Mynda frumefni léttari en Kolefni (C) Stærri stjörnur (10-100x stærri en Sólin) ● ● ● „Brenna“ hratt Endast skemur (10x Ma) Mynda frumefni léttari en Járn (Fe) 1 31 Kjarnamyndun ● ● ● Þegar eldsneyti þverr, fá stjörnur varma þegar þær falla saman Þetta leiðir til alveg gríðarlegrar sprengingar, þ.e.a.s. myndunar sprengistjörnu Enn þyngri frumefni verða...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}