02_Chapter_1_Hm_2009

1 3 athvarf okkar geimnum vi lifum og hrrumst essari

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: egna Plútó telst ekki lengur vera pláneta. Hvers vegna innri pláneturnar eru litlar og þéttar og að þær ytri eru stórar og ekki eins þéttar Að Tunglið okkar er talið myndað úr jarðefni. 1 3 Athvarf okkar í geimnum ● Við lifum og hrærumst á þessari einu plánetu okkar, Jörðinni ● Tilvera Jarðarinnar getur virst endalaus, en svo er ekki ● Utan úr geimnum sýnist Jörðin vera örlítill skínandi hnöttur ● Hún er sannarlega athvarf okkar í geimnum 4 Athvarf okkar í geimnum ● Jörðin er sérstök og einstæð pláneta ● Hitastig hennar, samsetning og andrúmsloft eru forsendur lífs á henni ● Jörðin er kvik og síbreytileg ● Hún á sér „langa“ og flókna sögu 1 5 Heimsmyndarfræði Heimsmyndarfræði ● Meðvituð hugsun er eitt helsta einkenni mannsins ● ● ● (Cosmology) (Cosmology) Þroskuð af þúsundum kynslóða Ljær okkur forvitni, innsæi og það að geta lært Árangurinn, við leitumst við að útskýra umhverfi okkar ● ● ● Hvaðan erum við? Hver er staða okkar í A...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online