02_Chapter_1_Hm_2009

02_Chapter_1_Hm_2009

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lheiminum? Hvers vegna erum við hérna? 6 Heimsmyndarfræði ● Fjallar um byggingu og þróun alheimsins ● Heimsmyndarfræði eru flókin vísindi ● Krefst hugsunar á ókunnuglegum kvarða, bæði í tíma og rúmi ● Rúmlægur kvarði ● ● ● Allt frá attometra (10-21 metri), upp í tugi milljarða ljósára (9.4622 metrar) Tímalegur kvarði ● ● Allt frá attosekúndum (10-21 sekúndur), upp í tugi milljarða ára (3.1517 s ekúndur) 1 7 Heimsmyndarfræði ● Heimsmyndir eru jafn gamlar mannkyninu ● ● ● Mismunandi menning ræður oft þessum hugmyndum Venjulegt er að styðjast við yfirnáttúrleg öfl Vestræn menning nýtir vísindalegar uppgötvanir 8 Náttúruvísindi Náttúruvísindi (Science) (Science) ● Kerfisbundin greining náttúrlegra fyrirbæra ● Eru mikilvægasta verkfæri mannkyns til að öðlast skilning á þeirri veröld sem við lifum og hrærumst í ● Skýrir skynsamlega heimsmyndarfræðilega þróun ● Vísindalegur skilningur getur bæði þróast og breysst 1 9 Breytileg staða jarðar ● Fyrir 3000 árum síðan var himinhvolfið vel þekkt ● ● Hreyfiferill fastastjarna var fyrirsjáanlegur ● Afturvirk hreyfing greindi plánetur frá fastastjörnum ●...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online