02_Chapter_1_Hm_2009

Ljsmyndir tmar sna a fastastjrnur ganga eftir mjg

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ppar voru ekki á sporbraut umhverfis Jörðina 12 Upplýsingin ● Sir Isaac Newton (1642-1727) setti fram … ● ● ● ● ● ● ● ● Lögmál um alheims þyngdarhröðun Þrjú lögmál hreyfingar Stærðfræði breytinga (calculus), þ.e.a.s. deilda- og heildareikningur (diffur- og tegurreikningur) Hann sannaði að náttúrulögmál stjórna atburðum í náttúrunni Hugmyndinni um jarðmiðlægan alheim vék fyrir nýrri hugmyndum um sólarmiðlægan alheim 1 13 Hin hnöttótta Jörð ● ● Hugmyndum um að Jörðin væri flöt var hafnað þegar um 250 f. Kr. Umfangsmikil gögn töluðu fyrir því að Jörðin væri hnöttur ● ● ● ● Við tunglmyrkva fellur bogalaga skuggi Jarðar á Tunglið Á sjóndeildarhringnum sást að lokum aðeins í reiða skipa ● ● Árið 1520 silgdi svo Magellan fyrstur manna umhverfis Jörðina 14 Snúningur Jarðar ● Hvernig vitum við að Jörðin snýst um sjálfa sig og Pólstjörnuna? ● ● ● ● Ljósmyndir í tímaröð sýna að fastastjörnur ganga eftir mjög reglulegum brautum Pendúll Foucaults (1851) sannar að Jörðin snýst 1 15 Ummál Jarðar ● ● Um 200 f. Kr....
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online