02_Chapter_1_Hm_2009

Vi stra hvell er a svar sem vi teljum vera rtt allur

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: er í einum anga Vetrarbrautarinnar Sólin er ein af 300 milljörðum (10 9) í þessari stjörnuþoku Þarna erum við! Þarna erum 1 19 Spurningar sem vakna ● Raunvísindi eru vettvangur erfiðra spurninga ● ● ● ● ● ● ● ● ● Hvernig varð alheimurinn til? Er innbirðis afstaða stjörnuþokanna breytileg? Er Alheimurinn að þenjast út eða dregst hann saman? Hvernig getum við vitað eitthvað um þessar spurningar? Doppler-hrif gera okkur kleift að greina færslu stjarna 20 Doppler-hrif Doppler-hrif ● ● (Doppler Effect) (Doppler Bylgjur styttast eða lengjast við afstæða hreyfingu Gildir bæði um hljóð- og ljósbylgjur ● ● ● ● Anna og Bill heyra sama tón úr flautu kyrrstæðrar eimreiðar Ef eimreiðin er á ferð breytast tónarnir sem þau heyra ● ● ● ● Anna heyrir hærri tón samanþjappaðra (styttri) hljóðbylgna Bill heyrir lægri tón teygðra (lengri) hljóðbylgna Þegar eimreiðin fer framhjá Önnu lækkar tónninn Þetta má líka heyra í daglega lífinu þegar bílar þjóta framhjá okkur 1 1 23 Útvíkkun Alheimsins ● ● Ljós fjarlægrar stjörnuþoku virðist vera rautt Árið 1929 uppgötvaði Edwin Hubble að þetta voru Doppler-hrif ● ● ● ● ● Hann ályktaði að stjörnuþokur fjarlægðust okkur hratt Engin stjörnuþoka, sem nálgast Jörðina, hefur enn fundist Þetta fæddi af sér kenningu um útvíkkun Alheimsins, sem gjarnan er líkt við brauð sem lyftist við bakstur 24 Stóri – Hvellur Stóri ● (Big Bang) (Big Hvenær hófst...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online