02_Chapter_1_Hm_2009

Arna erum 1 19 spurningar sem vakna raunvsindi eru

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: reiknaði Eratosthenes út að ummál Jarðar væri um 40.000 km Hann mældi skuggavarp á tveimur stöðum 800 km frá hvorum öðrum ● ● ● ● ● ● ● Mælingar voru gerðar á hádegi sama dags Syene – enginn skuggi (sól í hvirfilpunkti). Alexandria – skuggi samsvaraði 7,2° Hann reiknaði út að þessir 800 km samsvöruðu 1/50 af ummáli Jarðar ● Niðurstaða hans reynist vera rétt <2% frá réttu ummáli 16 Fjarlægðir frá Jörðu ● ● Víðátta Alheimsins er gríðarleg! Við verðum að reikna með feiknalegum stærðum, bæði í tíma og rúmi ● ● Hraði ljóss er um 300.000 km/s ● ● ● ● ● ● ● ● Vegalengdin til Tunglsins er 1,3 ljós-sekúndur (~381.500 km) Vegalengdin til Sólarinnar er 8,3 ljós-mínútur (~150 milljón km) Eitt ljósár samsvarar um 9,46 trilljón (1012) km Alpha Centauri nálægasta stjarnan, er í 4,3 ljósára fjarlægð Hinn sýnilegi Alheimur er >13 milljarðar ljósára 1 17 Hið nútímalega sjónarhorn ● Sýn okkar á Alheiminn er mjög ólík því sem hún var fyrir 100 árum síðan ● ● ● ● ● ● Jörðin er ein af átta plánetum í sólkerfi okkar Sólkerfi...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online