02_Chapter_1_Hm_2009

Eldsneyti verr f stjrnur varma egar r falla saman

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: útvíkkun Alheimsins? ● ● ● ● ● ● Við Stóra-Hvell, er það svar sem við teljum vera rétt Allur massi og öll orka Alheimsins var í einum litlum punkti Alheimurinn sprakk fyrir 13,7 milljörðum árum síðan (Ga, Giga annum) og hann hefur stöðugt verið að stækka síðan þá 1 26 Stóri – Hvellur ● ● Skýring á honum hvílir á lögmálum eðlisfræðinnar Hófst sem mjög hröð atburðarás ● ● ● ● ● ● ● ● Róteindir og nifteindir urðu til á innan við einni sekúndu einni Vetnisfrumeindir urðu til á innan við þremur sekúndum þ remur Ný létt frumefni (He, Be, Li, B) urðu til við samruna vetnisfrumeinda í Stóra hvelli Alheimurinn heldur áfram að … ● ● ● víkka og kólna og þéttleiki hans minnar 1 27 Eftir Stóra – Hvell ● Vegna útvíkkunar og kælingar tengdust frumeindir ● ● ● ● ● ● Vetni myndaði H2 sameindir – eldsneyti stjarnanna Frumeindir og sameindir mynduðu gaskenndar geimþokur Vegna þyndarafls féllu geimþokurnar saman Samfall þeirra olli hækkuðu … ● ● ● ● ● ● hitastigi, auknum þéttleika og auknu snúningsmætti 1 29 Kjarnamyndun Kjarnamyndun ● ● Stjörnur eru san...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online