03_Chapter_2_Hm_2009

Fr suri til norurs segulsvi jarar nr t geyminn dofnar

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rgum ● ● Samgöngumannvirkjum Rafmagnsljóunum 6 Grannar okkar í geimnum ● ● ● ● Rýmið milli stjarna er tómarúm – rými án nokkurs efnis Magn efnis vex mikið eftir því sem nær dregur Sólu Efni sem Sólin sendir frá sér út í geiminn kallast Sólvindur Sólvindur: ● ● ● ● ● ● Segulmagnaðar efnisagnir Streyma frá Sólu til allra átta Eru gerðar úr … ● ● ● Róteindum (+ hlaðnar) Rafeindum (– hlaðnar) Örlítill hluti sólvindsins hefur áhrif á Jörðina 1 7 Segulsvið ● ● ● ● Jörðin er með áberandi tvískautað segulsvið Segulsvið Jarðar er með norður- og suðurskaut Segulflæðið er frá suðri til norðurs Segulsvið Jarðar … ● ● ● ● ● ● Nær út í geyminn Dofnar með aukinn fjarlægð Myndar skjöld um Jörðina (Segulhvolf) 8 Van Allen beltin Segulhvolf Jarðar er aflagað af sólvindinu Sterkara segulsvið nærri Jörð myndar Van Allen beltin, en þau fanga banvæna geimgeislun 1 9 Aurora Aurora ● Fareindir (jónir) sleppa úr Van Allen beltunum ● ● ● ● ● (segulljós) (segulljós) Þær dragast að segulpólunum Þær mynda ljósfyrirbæri í efri lögum andrúmsloftsins Mikilfengleg segulljós fylgja sólblettum (sólvirkni) ● ● ● ● Aurora Borealis – Norðurljós Aurora Australis – Suðurljós 1 12 Andrúmsloftið ● ● 99% andrúmsloftsins eru neðan við 50 km, afgangurinn er á milli 50 og 500 km Andrúmsloftið er lagskipt ● ● Veðrahvolf (0-11 km) ● ● Lóðrétt og lrétt blöndun loftmassans Öll veður eru bundin við þennan hluta andrúmsloftsins Veðrahvörf (11-12 km) ● ● Heiðhvolf (12-30 km) Þrýstingur er ein loftþyngd (1 atm) við sjávarborð og samsvarar ● ● ● ● ● ● ● 1,04 kílói á hvern fersentimetra 1,0 bar 1 13 Á yfirborði Jarðar ... ● ● Yfirborð Jarðar er að mestu vatn og land Vatnshvel Jarðar hefur að geyma ● ● ● ● ● ● ● Yfirborðs vatn Grunnvatn Jökular Loftsteinagígar eru fáir á Jörðinni ● ● ● ● Hafa eyðst vegna veðrunar og rofs Að þessu leiti er Jörðin ólík öðrum plánetum sólkerfisins 14 Á yfirborði Jarðar ... ● ● eru meginlönd með háum fjöllum og djúp sjávartrog Mismunandi lega þessara landsvæða ræðst af því að uppdrif skorpunnar á hverjum stað fyrir sig fer eftir gerð hennar 1 16 Helstu frumefni Jarðar ● Um 90% Jarðarinnar eru gerð úr fjórum frumefnum ● ● ● ● ● ● ● ● ● Járni (F...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online