03_Chapter_2_Hm_2009

Vi yfirbor jarar h 2o co2 ch 4 og so 2 rokgjrn efni

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: e) ~34% Súrefni (O) ~30% Kísil (Si) ~15% Magnesíum (Mg) ~13% Um 8% eru önnur frumefni ● ● Þessi 8% Jarðar eru önnur 88 frumefni 1 17 Jarðarefni ● Jarðarefnin endurspegla margbreytilega samsetningu eða tengingu frumefna ● ● Lífræn efnasambönd – innihalda k olefni (C) ● ● ● Eru að mestu leifar fornra lífvera Þetta er t.d. viður, mór, surtarbrandur, kol og olía Jarðfræðilega sjaldgæf (eyðast í snertingu við Súrefni) 18 Jarðarefni ● Jarðarefnin endurspegla margbreytilega samsetningu eða tengingu frumefna ● ● Steindir – ólífræn og kristölluð föst efni ● ● ● ● ● ● Mynda berg og um leið mestan part Jarðarinnar Flestar bergtegundir Jarðar eru silíköt (aðalega Si og O) Gler – ókristallað fast efni Berg – samsafn steinda sem mynda margskonar berg ● ● ● Storkuberg – verður til við kólnun og storknun vökva (bráðar) Setberg – samlímdur mulningur (bergmol) eldra bergs Ummyndað berg – berg sem hefur breyst við þrýsting og hita 1 19 Jarðarefnin ● ● Málmar – föst efni úr málmum (frumefnum) Bráð – bráðið berg, fljótandi ● ● ● ● ● Kvika – bráðið berg neðan yfirborðs Jarðar Hraun – bráðið (og storknað) berg á yfirborði Jarðar Rokgjörn efni – fara í gasfasa við yfirborð Jarðar ● ● H 2O, CO2 , CH 4 og SO 2 ● ● Rokgjörn efni koma upp í eldgosum 20 Jörðin er lagskipt ● ● Tilvera okkar er öll á þunnu ytra byrði Jarðarinnar Eldri hugmyndir um innri gerð Jarðar voru rangar ● ● ● ● ● Opin rými sem ýmist voru full af kviku, vatni og lofti Vítislogar Við vitum nú að hið innra er Jörðin lagskipt ● ● ● ● ● ● Skorpa Möttull Kjarni ● ● ● Ytri-kjarni Innri-kjarni 1 21 Jörðin er lagskipt ● ● Ýmislegt bendir til þess að Jörðin sé lagskipt Eðlismassi – færsla lóðsins er í hlutfalli við eðlismassa ● ● ● ● ● Meðaleðlismassi er meiri en eðlismassi yfirborðslaga Eðlismassi hlýtur að aukast neðan yfirborðs Lögun – hnöttur sem snýst verður að hafa „þungan“ massi í miðju sinni ● ● ● ● Ef „mestur“ m assi væri utar þá væri Jörðin útflött og disklaga Fast efni hið innra og yfirborð Jarðar bylgjast ekki vegna aðdráttar Tungls og Sólar 22 Jörðin er lagskipt ● Jarðskjálftar – orka þeirra flyst í gegnum Jörðina með jarðskjálftabylgjum ● ● Jarðskjálftabylgjur eru notaðar...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online