Rekstrarfraedi___Lysing2011 - Hskli slands Inaarverkfri...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
IÐN101G 2011/V1 Háskóli Íslands – I ð na ð arverkfræ ð i-, vélaverkfræ ð i- og tölvunarfræ ð ideild I Ð N101G Rekstrarfræ ð i – Haustönn 2011 Umsjónarkennari: Gunnar Stefánsson, 525 5166, [email protected], VR2, 2. hæ ð , skrifstofa 239. Markmi ð Markmi ð námskei ð sins er a ð þ átttakendur ö ð list þ ekkingu á grundvallaratri ð um rekstrarfræ ð i, a ð ger ð a- og a ð fangastjórnunar (Operations and Supply Chain Management). Þ ekking þ essi á a ð gera þ áttakendum kleift a ð fást vi ð ý mis verkefni sem snúa a ð mismunandi þ áttum í rekstri fyrirtækja svo sem þ róun vara, val á birgjum, innkaupum á íhlutum og þ jónustu, framlei ð slu, birg ð ahaldi, sölu, dreifingu og þ jónustu eftir sölu, gæ ð astjórnun, verkefnastjórnun, ásamt fleiru. Fyrirkomulag Námskei ð i ð er kennt me ð þ ví fyrirkomulagi a ð vikulega eru haldnir fyrirlestrar og dæmatímar samhli ð a þ ví a ð unni ð er a ð verkefni. Fyrirlestrar munu útsk ý ra fræ ð ilega undirstö
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern