Історія кр конечный.docx - 1...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

1 Варіант1. Зіставте наведені тези із відповідними напрямами ек. Думки 1 Меркантилізм2 Класика3 Неокласика4 Монетаризм 5 інституціоналізм А) Кількісна теорія грошей при формуванні попиту на гроші - 4) МонетаризмБ) Буквальна цінність грошей – 1) Меркантилізм В) Інституції як визначальні фактори розвитку – 3) Неокласика Г) Економічна раціональна людина – 2) Класика2. Дайте відповідь на питання до цитати: «Innovation is the market introduction of a technical or organizational novelty, not just its invention.» (Joseph A. Schumpeter)2.1 До якої теоретичної концепції вона відноситься :Неокласика 2.2 Про що йде мова3. Напрям економічної думки , який відрізняється практичністю але вважається найменш науково обґрунтованим:Інституціоналізм або Неолібералізм 4. До представників меркантилізму НЕ відноситься 1) Буагільбер 5. Згідно з працями класиків політичної економії , що з переліченого НЕ є одним з основних правил оподаткування Прогресивність 6. Історична школа політичної економії зародилась у Німеччині7. Згідно з кейнсіанською теорією Інвестиції не співпадають із заощадженням 8. Хто з економістів у різний період працював в управлінні Індії , радником у казначействі , радником міністра фінансів , був делегатом Бреттон-Вудсу та Паризької

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture