u043au043eu043du0441u043fu0435u043au0442.rtf -...

This preview shows page 1 - 3 out of 43 pages.

ЛЕКЦІЯ 1 Модель – це явище, його особливості, які перетворюємо їх в якусь систему для демонстрації; систематична схема, теорія феномена, яка бере до уваги певні властивості, особливості явища, які нас цікавлять для вивчення явища. Система – сукупність об’єктів, елементів яка розглядається як єдине ціле. Що об’єднує об’єкти в систему?? Кількісні та якісні характеристики. Якісні – описуємо словами, кількісні можемо обрахувати. Ще об’єкти можуть мати призначення і зв’язки з іншими елементами. Властивості предметів: 1. Еквівалентність (А=В, А не=В), 2. Порядок (A>B>C), 3. Рівність інтервалів (градусник цельсія) – але немає рівності відношень (2 градуси вдвічі холодніше, ніж 4 – так тут не можна) 4. Рівність відношень (нульова точка, абсолютний нуль – населення, вага, тощо) Шкала : номінальна (1), порядкова(1,2), інтервальна(1,2,3), відношень (абсолютна)(1,2,3,4) Ієрархічність – одна і вагомих ознак системи. Не лише властивості визначають роль елемента, але і його положення в системі.для виоремлення системи не потрібно відтворювати всі однаки всіх об'єктів. Чи є модель системою? Так. Різниця – модель не враховує всі властивості і ознаки. Для побудови моделі потрібно: Обєкт дослідження – множина повязаних елементів Субєкт – спостерігач Задача – ставлення спостерігача до обєкта Задача визначає, які властивості і елементи обєкта ми обираємо для аналізу Проект починається з питання, методів, властивості обєкта, які ми вивчаємо. Реальний об’єкт – нескічення кількість властивостей, нескінченна подільність. Природа реального об’єкту для дослідника часто може бути прихованою, так само як і його зв’язки в межах системи. Важливо знати коли зупинитись, тобто абстрагуватись від певних явищ – це мене цікавить, а це ні. Підсистеми – структурні елементи системи, що має ознаку системи і цілісну роль в системі. Скільки підсистем ми моделюємо?? рівень деталізації/абстракції моделі Обмеження: обчислювальні ресурси Час на розробку Дані (тріангуляція параметрів) – зв'язок між даними і параметрами – чим більше хочемо даних, тим більше спостережень. Ступені вільності – ми даємо свободу нашим параметрах досягнути певного узагальнення. Стани елементів: Вони схильні змінювати свої властивості Стан – це комбінація значень параметрів (точка у фазовому просторі або просторі станів). Многовид – комбінація кількох властивостей. Траєкторія – те як стан змінюється протягом часу. Гомеостази, сталий стан – баланс, але це не означає що властивості не змінюється. Це значить, що елемент здатен повертатись в початковий стан, має тяжіння до центру системи. Режими: рівноважний, перехідний, періодичний Зв’язки об’єднують об’єкти в систему. Бувають прямі і зворотні; безпосередні і опосередковані; миттєві і лагові (розподілені в часі); позитивні та негативні.
Негативний зв'язок – монетарна трансмісія, збільшення обл. ставка на 1% - кредити дорожчають – темп зростання ввп уповільнюється. В нас є гумовий м’яч – кинули на підлогу – відскочив на меншу висоту – падає – відскокє – падає і лежить. Такі моделі легше моделювати, бо вони більш передбачувані. Вхід системи — це канали, за допомогою яких зовнішнє середовище впливає на систему . Через входи із

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture