EViews.u041fu0430u043du0435u043bu044cu043du0456...

This preview shows page 1 - 4 out of 18 pages.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ПАНЕЛЬНИХ ДАНИХ Моделювання впливу фінансових показників податкового навантаження на рівень дефіциту державного бюджету європейських країн Перш за все необхідно визначити набір змінних для моделі. В даному випадку незалежною змінною виступатиме рівень дефіциту державного бюджету як частка до доходів бюджету : it it venue Re Deficit де t Deficit дефіцит державного бюджету, млн. євро; t venue Re дохід державного бюджету, млн. євро; N i , 1 номер країни за порядком; T t , 1 номер часового періоду спостереження.) В якості факторів – незалежних змінних у моделі обрано: 1. Ефективна ставка податку на додану вартість it it it added _ Value VAT VAT _ ER , де it ER_VAT ефективна ставка податку на додану вартість; it VAT надходження податку на додану вартість, млн. євро; it added _ Value - обсяг доданої вартості виробленої в країні, млн. євро. 2. Ефективна ставка податку на прибуток індивідів it it it Wages IIT IIT _ ER де it ER_IIT ефективна ставка податку на індивідуальні доходи ; it IIT надходження податку на прибуток індивідів, млн. євро; it Wages - обсяг заробітної плати індивідів, млн. євро. 3. Ефективна ставка податку на прибуток підприємств it it it Surplus _ Operating ICT ICT _ ER де it ER_ICT ефективна ставка податку на доходи компаній,; it ICT надходження податку на доходи компаній, млн. євро; it Surplus _ Operating - обсяг операційного прибутку корпорацій, млн. євро. 4. Ефективна ставка соціального внеску
it it it Wages SC SC _ ER де it ER_SC ефективна ставка соціального внеску; it SC надходження соціального внеску, млн. євро; it Wages - обсяг заробітної плати індивідів, млн. євро. Зауваження: у даному випадку усі змінні не мають одиниць виміру, тобто є без вимірними величинами. Це пов’язано з методикою їх розрахунку. Такий підхід дає змогу досягти більш ефективної оцінки моделі. Якщо дані мають різні одиниці виміру, то до них може бути застосована операції індексування, логарифмування тощо. Інструкції по виконанню основних завдань з використанням пакету Е.VIEWS 6. 1. Запустіть пакет E.VIEWS 2. Для створення робочого файлу в головному меню оберіть File/ New/ Workfile . Натісніть ОК Перед вами відчиниться діалогове вікно для створення нового робочого файлу. Для створення панелі даних на початковому етапі необхідно обрати опцію Unstructured/Undated . Оскільки в нашому прикладі ми маємо інформацію в розрізі 21 країни ЄС , протягом 1995 – 2014 років, то загальна кількість спостережень – 21(країн)*20(років) = 420. У вікні Observations вводимо 420. Після чого натисніть OK.
На дисплеї з’явиться вікно робочого файлу. У створеному вами робочому файлі вже є два елемента: вектор параметрів, який позначено C, та серії - позначені RESID . 3 . Тепер нам потрібно ввести інформацію , необхідну для розрахунків, яка знаходиться в файлі Panel_Exampla.xls . Для того, щоб імпортувати дані з EXCEL необхідно обрати в головному меню послідовність команд File/Import/Read Text-Lotus- Excel , якою ви відкриєте діалогове вікно Open . Зауважте, що краще імпортувати дані з файлу розширення xls а не xlsx , тобто Excel 97-03.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture