u0444u0456u043du0430u043du0441u0438 2.docx -...

This preview shows page 1 - 3 out of 21 pages.

ТЕСТИ ПО ТЕМІ 1-2 “Основи функціонування фінансового ринку. Формування та управління портфелями цінних паперів. Ризик, дохід та оцінювання фінансових активів” 1. Дохідність портфеля за період визначається: 1. діленням виплат за портфелем протягом періоду на ринкову вартість портфеля на початок періоду; 2. діленням приросту ринкової вартості портфеля і виплат за ним за період на ринкову вартість портфеля на початок періоду ; 3. сумою вартості портфеля і виплат за ним за період; 4. діленням вартості портфеля на початок періоду на виплати за портфелем протягом періоду. 2. Мінімальний рівень ризику за портфелем, який може бути досягнутий через диверсифікацію портфеля за допомогою великої кількості випадково підібраних цінних паперів: 1. систематичний ризик ; 2. диверсифікований ризик; 3. допустимий ризик; 4. портфельний ризик. 3. За критерієм організація торгівлі фінансовий ринок включає: 1. ринок цінних паперів та фондовий ринок; 2. грошовий ринок та первинний ринок; 3. кредитний ринок та ринок цінних паперів ; 4. строковий та вторинний ринок. 4. Боргові цінні папери: 1. є свідченням пайової участі інвестора у власному капіталі емітента; 2. включають акції; 3. включають облігації ; 4. включають варанти та опціони. 5. Безризикова процентна ставка Rб становить 8%, середня ринкова ставка M(Rp) дорівнює 12%. Визначити необхідну ставку доходу за акціями M(Rі), якщо коефіцієнт β корпорації дорівнює 1,5 . 1. 12%; 2. 14%; 3. 4%; 4. 5,5%. M(Rі) = Rб + β*(M(Rp)-Rб) = 8% + 1,5*(12%-8%) = 8% + 1,5*4% = 8% + 6% = 14%. 6. Інвестор з тривалим часовим горизонтом інвестування, швидше за все, матиме : 1. вищу толерантність до ризику ; 2. нижчі очікування щодо прибутковості інвестицій; 3. високу потребу в поточній ліквідності; 4. активне інвестування на грошовому ринку. 7. У інвестора зараз є вільні готівкові кошти, які він хоче інвестувати, але у будь-який момент ці кошти можуть йому знадобиться. В який з інструментів не варто вкладати ці кошти? 1. акції, що торгуються на біржі; 2. закритий інвестиційний фонд ; 3. державні облігації; 4. біржовий фонд. 8. Інвестор планує за 2 роки придбати об’єкт нерухомості, ціна якого фіксується у протоколі про наміри і не може бути змінена. Протягом цих двох років він хотів би
отримати певну дохідність, але у жодному разі не хоче ризикувати втратою коштів. Який з інструментів найкраще підійде такому інвесторів? 1. золото; 2. хедж-фонд; 3. привілейовані акції; 4. державні облігації . 9. Похідні інструменти дають право/зобов’язання: 1. на отримання дивідендів; 2. отримання процентів; 3. купівлю чи продаж відповідної кількості фінансових активів у майбутньому ; 4. отримання права голосу в управлінні компанією. 10. Ризик, що може бути практично зменшений до нуля включенням цього папера до диверсифікованого портфеля цінних паперів, називають: 1. систематичний ризик; 2. несистематичний ризик ; 3. недиверсифікований ризик; 4. допустимий ризик. 11. Пайові цінні папери: 1. передбачають виплату боргу по закінченню терміну дії; 2. включають облігації; 3. можуть надавати їх власникам права на участь в управлінні справами емітента ; 4. включають свопи та опціони. 12. За формою фінансових ресурсів фінансовий ринок поділяється: 1.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture