EViews.u041bu0456u043du0456u0438u0306u043du0430...

This preview shows page 1 - 4 out of 28 pages.

Побудова простої вибіркової регресійної моделі в EViews Для прикладу побудови моделі за основу обрано кейнсіанську теорію економічного зростання згідно з якою підвищення рівня витрат державного сектору призводить до зростання економіки. Для оцінки витрати державного сектору представлено у вигляді витрат зведеного бюджету на поточне споживання. Рівень розвитку економіки представлено номінальним ВВП. Дані зібрано для України поквартально з 1 кв. 2005 року до 2 кв. 2015 року. Отже змінні моделі: Залежна: рівень номінального ВВП України у млн грн. Незалежна: рівень витрат зведеного державного бюджету на споживання, млн грн. Для аналізу використовується програмний пакет EViews6. 1. Початок роботи з програмою, імпорт даних Для початку роботи необхідно створити робочий файл у якому будуть зберігатись як усі початкові дані так і результати моделювання. Для цього виконаємо команду File/New/Workfile. У вікні що відкрилось необхідно задати параметри вибірки даних з якою будемо працювати. У представленому випадку це часовий ряд, отже можемо обрати опцію Dated- regular frequency , а у відповідному полі вказати початкову та кінцеву дати спостережень ( Q позначає квартал, для місячних даних буде M , для річних просто рік) Інша опція, якщо нас не цікавить за які періоди дані (що не суттєво для регресійного аналізу) , або маємо варіаційні ряди – обрати функцію Unstructured/Undated та ввести у вікно кількість спостережень.
Таким чином було створено робочий файл у якому спершу наявні тільки два пустих ряди: с з позначенням « » вектор коефіцієнтів регресійного рівняння у якому будуть зберігатись відповідні значення після розрахунків; resid пустий ряд що містить таку кількість комірок , як було вказано при виборі розміру вибірки і який зберігатиме залишки моделі (відхилення оцінених значень залежної змінної від історичних). Для того аби внести до робочого файлу дані можна використати такі основні методи: 1.1. Імпорт. Через команду File/Import можна обрати тип файлу з якого імпортувати дані. У разі коли вихідні дані збережено в Excel файлі необхідно обрати Read-Text-Lotus-Excel . На робочому комп’ютері обираємо шлях до файлу з даними (якщо файл Excel одразу не видно, змініть тип файлу , що шукає програма на *.xls . УВАГА ! , програма цієї версії не може імпортувати дані з файлів .xlsx, потрібно зберегти книгу Excel у форматі 2003 року та впевнитись, що назви аркушів записані латиницею. Крім того перед імпортом потрібно закрити файл Excel. У вікні що відкрилось необхідно правильно вказати першу комірку у якій містяться власне дані. У даному випадку її адреса А2
Крім того потрібно у правильній послідовності, так само як дані наведено у файлі Excel надати назви рядам без розділових значків через пробіл по черзі. Назви у EViews надаються виключно латиницею, бажано робити їх короткими але розбірливими. У цьому випадку у робочому файлі було створено ще два ряди: gdp рівень номінального ВВП України у млн грн. gov_exp рівень витрат зведеного державного бюджету на споживання, млн грн. Для того аби переглянути їх вміст можна відкрити

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture