2InstLingvIIordan-AlRosetti_Raport.doc - Calea 13...

This preview shows page 1 - 3 out of 43 pages.

Calea 13 Septembrie nr. 13 050711 Bucureşti Tel./Fax: + 40-21-318 24 52 E-mail: [email protected] Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Bucureşti RAPORT DE ACTIVITATE 2019 (conform Anexei 1) 1. Membrii secției Cărți apărute la edituri din străinătate 1. Avolio, Francesco, Esther Baiwir, Marie-Guy Boutier, Guylaine Brun-Trigaud, Rita Caprini, Ernestina Carrilho, Elisabetta Carpitelli, Michel Contini, Maria G. Cossu, Jean Le Dû, José Enrique Gargallo Gil, Maria Lobo, M. Àngels Massip, Lorenzo Massobrio, Jeanine Élisa Médélice, Pilar García Mouton, Lucia Molinu, Manuela Nevaci, Vasile Pavel, Xosé Afonso Álvarez Pérez, João Saramago, Nicolae Saramandu, Luísa Segura, Joan Veny, Gabriela Vitorino, Atlas Linguistique Roman (ALiR): Commentaires et Cartes linguistiques , sous la rédaction de Joan VENY, Michel CONTINI et Elisabetta CARPITELLI, Pilar GARCÍA MOUTON et Nicolae SARAMANDU, Lorenzo MASSOBRIO et João SARAMAGO, Edizioni dell’Orso, Alessandria [Italia], 2019. Cărți apărute la Editura Academiei Române 1. Saramandu, Nicolae, coordonator; autori: Nicolae Saramandu, Alina Bojoga, Irina Floarea, Marilena Tiugan, Dicţionar meglenoromân, general şi etimologic , C-K, II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2019. 2. Saramandu, Nicolae, Manuela Nevaci (ed.), autori: : Teofil Teaha, Nicolae Saramandu, Bogdan Marinescu, Atlasul lingvistic român pe regiuni. Muntenia și Dobrogea , vol. VI, 10 pagini introductive + 113 hărți lingvistice + 900 pagini liste cu material dialectal, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019 (sub tipar). Cărți apărute la edituri consacrate din țară 1. Brăescu, Raluca, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Rodica Zafiu, Gramatica limbii române pentru gimnaziu, București, Univers Enciclopedic Gold, 2019, 478 p. 2. Pană Dindelegan, Gabriela (editor și autor), Sintaxa limbii române vechi (traducere), București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2019, 647 p.
3. Pană Dindelegan, Gabriela, Adnana Boioc Apintei, Blanca Croitor (editori), Variație diacronică și diatopică. Note gramaticale , București, Editura Universității din București, 2019, 414 p. 4. Saramandu, Nicolae, Manuela Nevaci, Emil Ţîrcomnicu, Cătălin Alexa, „Lecturi vizuale” etnolingvistice la aromânii din Bulgaria. Memorie, tradiție, grai, patrimoniu , Editura Universităţii din București, Bucureşti, 2019. Capitole în cărți apărute la Editura Academiei Române 1. Saramandu, Nicolae, Manuela Nevaci, „A linguistic geography analysis on Balkan- Romance Linguistic Convergences in South-Danubian Romanian Dialects”, în Simona Nicolae, Lora Taseva, Cătălina Vătășescu, Dana-Mihaela Zamfir (coord.), Limbă și cultură în Sud-estul Europei. Langue et culture dans le Sud-est de l'Europe. Actele Colocviului româno-bulgar, 5 iunie 2018. Actes du Colloque roumano-bulgar, le 5 juin 2018. Biblioteca de Studii și Cercetări Sud-est Europene, VIII. Bibliotheque de Etudes et Recherches Sud-est Europeennes, VIII , București, Editura Academiei, 2019, 15 pagini (sub tipar).

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture