X 6 h y h y e h e h y e 0 hb p

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: )‪(n‬‬ ‫‪Aǫ‬‬ ‫≤ ) ‪P (Exn‬‬ ‫‪M‬‬ ‫והסיקו ש־‬ ‫)‪(n‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪Aǫ‬‬ ‫)‪A(n‬‬ ‫‪ǫ‬‬ ‫‪+P‬‬ ‫‪M‬‬ ‫≤ ) ‪P (E‬‬ ‫כש־ ‪ E‬הוא המאורע ש־ ‪) X n‬כלומר סדרה שהוגרלה מהמקור( פוענחה עם שגיאה. שימו‬ ‫לב: ההסתברות היא גם על הגרלת המקור וגם על הגרלת ‪.f‬‬ ‫פתרון: נסמן ב־ ‪ Byn‬את המאורע ש־) ‪ .f (y n ) = f (xn‬לפי הסעיף הקודם מתקיים‬ ‫= ‪Exn‬‬ ‫‪By n‬‬ ‫)‪(n‬‬ ‫‪y n ∈ Aǫ‬‬ ‫ולפי חסם האיחוד:‬ ‫) ‪P ( By n‬‬ ‫≤ ) ‪P (Exn‬‬ ‫)‪(n‬‬ ‫‪y n ∈ Aǫ‬‬ ‫1‬ ‫‪M‬‬ ‫= ) ‪ P (Byn‬וקיבלנו את הדרוש בחלק הראשון של‬ ‫משום ש־ ‪ f‬מוגרלת באופן א...
View Full Document

This document was uploaded on 03/20/2014 for the course CS 67548 at Hebrew University of Jerusalem.

Ask a homework question - tutors are online