Wijsgerige vorming 1 - Overzicht (3)

Wijsgerige vorming 1 - Overzicht (3) - Wijsgerige vorming 1...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

Wijsgerige vorming 1 Hatch & Cunliffe Organisaties: sociaal geheel met overeenkomstig doel. Theorie: set concepten en relaties die samen een verschijnsel probeert te verklaren Multiple Perspective Approaches (zie tabel 1.2 uit boek): Moderne perspectief: kennis is alles wat je waarneemt door middel van je zintuigen, objectivisme. Binnen organisaties: entiteit, rationaliteit, standaardisatie, efficiënt Volgens het modernistische perspectief richt zich de organisatietheorie op het vinden van algemene wetten die het fenomeen organisatie bepalen. Dit is mogelijk omdat dat perspectief zich kenmerkt door een objectivistische ontologie (objectivism) en een objectivistische epistemologie (positivism). Symbolisch-interpretatieve: kennis is waarnemingen plus ervaringen buiten zintuigen zoals emotie en intuïtie, vrij persoonlijk gebonden, subjectivisme. Binnen organisaties: continu (re)construeren, sociale structuur Postmoderne perspectief: trekt de 'waarheid' in twijfel, geen onafhankelijke werkelijkheid, geen feiten maar slechts interpretaties. Binnen organisaties: .. Objectivisme: externe, objectieve realiteit die een onafhankelijk bestaan leidt ten opzichte van onze kennis erover Subjectivisme: kennis over de wereld is subjectief, de sociale realiteit bestaat zoals die ervaren wordt. Epistemologie ofwel kennisleer. Wetenschap die alles over kennis en het weten bestudeert: de aard, oorsprong, beperkingen en geldigheid van menselijke kennis. Geeft aan hoe we ware of geldige kennis over de werkelijkheid kunnen verkrijgen. Ontologie ofwel zijnsleer. De grondwetenschap, houdt zich bezig met ‘het zijn’. Probeert alle bestaande dingen in categorieën onder te brengen. Maakt duidelijk welke elementen als fundamentele bouwstenen van de werkelijkheid worden gezien en geeft aan hoe men naar de wereld kijkt. Verschillen epistemologie / ontologie Epistemologie gaat over het onderscheid tussen alledaagse en wetenschappelijke kennis; ontologie gaat over de vraag hoe wetenschappelijke kennis in het dagelijks leven kan worden toegepast. Epistemologie gaat over wat we kunnen weten en hoe we dat weten; ontologie gaat over wat er is (wat bestaat) en op welke wijze dat dat bestaat (bijv. op welke wijze geld bestaat)
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Scott - Perspectieven Rational System Definition: formeel, doelgericht, efficiënt, hiërarchisch, rationeel, nadruk
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern