Anowerhossain sr sr fulpur tso sr modon sr nandail

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: l Hoq SR 16 33964 Md. Azmal Hossain Patuary DMI 17 ******** Moklesur Rahman RSI 18 ******** Solaiman silder 20 37230 Md. Jewal Meah SR 21 37435 Md. Ajit Kumar Paul SR Mymensingh 22 38217 Md. Kamrul Islam Fakir SR 23 38486 Md. Tofael Hossain SR 24 38668 Md. Alal Uddin SR 25 38887 Md. Tahidul Alam SR 26 39488 Md. Nure Alam SR Narayangonj Md. Abul Kalam SR Md. Mahbub Alam SR Chittagong Road Mr. Raju Ahmed TSO Md. Kapil Uddin Ahmed SR Md. Rokonuzzaman SR Futullah Md. Solayman Ali TSO Md. Nuruzzaman SR Md. Golam Kibria Merchandiser Merchandising Md. Zahidul Islam Supervisor erchandising M MD. Asaduzzaman Merchandiser Merchandising Uzzal Kumar Saha SR Md. Delwar Hossain SR Md. Ashfack Hossain RSO Narayangonj Mr. Ashis Kumar Das TSO Md. Abu Hasan SR Md. Ahsan Habib SR Md. Nur Alam Khan SR Md. Kamrul Hasan TSO Nitaigong Md. Tajul Islam SR Aminul Islam 1 33328 2 33868 3 37069 4 33056 5 37787 6 38419 7 38477 8 38165 9 38790 10 38944 11 33329 12 33864 13 33945 14 37549 15 39951 16 40598 17 33344 18 39933 19 40601 20 Netrokona 1 34253 Mr. Hazrat Ali Razzak 2 38667 Md. Abul Kashem 3 40531 Md. Alal Uddin 4 35228 Md. Lalon Miah 5 39395 Md. Haider Alam 6 33089 Mr. A.S.M. Intazur 7 35633 Md. Moshraf Hossain 8 36499 Md. Kabirul Islam 9 ******** Sazzad 10 38998 Md. Shahjahan Miah 11 40918 Md. Julhash Miah 12 36229 Liton Chandra Adhikery 13 36586 Md. Anower Hossain SR SR Fulpur TSO SR Modon SR Nandail TSO SR R.S.I Netrokona CM SR SR SR Zanzail SR Noakhali 1 33377 Utpal Chandra Das SI 2 38785 Rana Bhowmick SR Basurhat 3 40783 Mr. Kapil Deb Mittra TSO 4 33036 Md. Mokbul Hossain Dider RSO 5 ********* ar­120 C 6 34013 Md. Sana Ullah SR 7 34972 Md. Monjurul Haque Bablu SR Chowmuhoni 8 39415 Md. Abdur Rahman SR 9 39725 Md. Alamgir Hossain SR 10 40672 AKM Arshad Mahmud SR 11 41010 Md. Abdul Mannan Driver 12 33400 Md. Moin Uddin TSO 13 35102 Md. Imtiaz Uddin SR Hatia 14 35332 Md. Anowar Hossain SR 15 33765 Md. Humayan Kabir SI 16 34020 Md. Arifur Rahman SR 17 34903 Md. Ziaur Rahman Mazumder SR 18 39585 Ovi Saha SR Maizdee 19 39900 Md. Saddam Hossain SR 20 40280 Md. Nizam Uddin SR 21 40971 Md. Armaner Rahman SR 22 37151 Mohammad Omar Faroque Merchandiser Merchandising 23 39786 Md. Jamal Uddin SR Subornochar 24 40789 Mr. Abu Syed SI 25 33770 Md. Ashraf Hossain SR Sunaimuri 26 35454 Md. Jahangir Alam SR Norsingdi 1 39342 2 40176 3 34801 4 37671 5 39930 6 37832 7 37454 8 39380 9 40773 10 33111 11 33150 12 33414 13 37571 14 39149 Mr. Prodip Kumar Das TSO Ghorashal Md. Shariful Islam SR Taranga Kumar Mondol SR Md. Mehadi Hasan SR Madhobdi Mohammad Aminur Rahman TSO Muhammad Rafiqul Haider erchandiser M Merchandising Md. Shihabul Islam SR Bhajan Kumar Mandal SR Monohordi Md. Nur E Alam Siddiquee TSO Md. Golam Mostafa R.S.I Md. Aminul Islam TSO Md. Sohal SR Norshingdi MD. Asaduzzaman SR Md. Rahim SR 2175 1800 0 400 420 30 8424 400 1445 954 0 3363 144 221 3660 1350 1800 15224 5640 2118 3240 650 3281 700 600 225 498 2610 2680 300 480 3007 690 320 60 68 4317 746 250 375 4368 750 800...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online